Aktivity > 320 stoliciek

Historická kolekcia Tatra nábytok Pravenec 1951 - 1991

Usporiadatelia:
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
design factory, Bratislava

Termín:
16. 11. – 4. 12. 2005

otvorené v nedeľu až piatok 10.00 – 17.00 h (v sobotu zatvorené)

Miesto:
design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava

Kurátorka výstavy: Silvia Lutherová

Výstava prezentuje historickú kolekciu stoličiek z ohýbaného dreva z Tatra nábytku Pravenec, v ktorej sú zastúpené klasické thonetky aj moderné stoličky navrhnuté vynikajúcimi slovenskými dizajnérmi v 60. až 80. rokoch. Kolekcia vznikala v závode mnoho rokov ako archív typov vyrábaných sériovo, ale aj modelov, ktoré boli vytvorené len v niekoľkých exemplároch
na výstavné účely. Po rozpade fabriky v polovici 90. rokov sa kolekcia akoby zázrakom uchovala v areáli fabriky. Bola objavená pri hľadaní stoličky Ladislava Gatiala, ocenenej v roku 1973, vďaka pánovi Silvestrovi Slošiarovi, technikovi a vedúcemu vývoja niekdajšej fabriky.
Po dohovore s majiteľom a s pomocou združenia design factory sa zabezpečilo jej uchovanie a vystavenie pre verejnosť.

Kolekcia obsahuje stoličky navrhnuté dizajnérmi Ladislavom Gatialom, Štefanom Bílikom, Milošom Škriniarom, Pavlom Ondrom a Ondrejom Čverhom. Predstavuje jedinečnú kolekciu slovenského dizajnu, ktorá podáva zaujímavý a plastický obraz o dizajnérskej praxi určitého obdobia. Kolekcia svojím rozsahom je určená na umiestnenie do múzea dizajnu, ktoré však na Slovensku neexistuje. Cieľom organizátorov výstavy je preto oživiť myšlienku zriadenia múzea, ktorá už dávnejšie bola predmetom diskusií, dokonca bol na zriadenie múzea spracovaný projekt. Táto kolekcia i mnoho ďalších dizajnérskych opusov z 20. storočia, ktoré nemajú priestor
na uchovanie a dokumentovanie, sú apelom na povzbudenie aktivít smerujúcich k založeniu múzea.                           

(Adriena Pekárová)

Stoličky a ich dizajnéri

 „Stoličky sa považovali za tvrdší návrhársky oriešok než ostatné druhy nábytku. Ich
konštrukcia bola prvoradým východiskom, no zároveň formou i dekorom. Dizajnér tak
musel naraz riešiť praktické a účelné, konštrukčné, tvarové aj estetické hľadisko. Preto sa
navrhovaniu stoličiek venovalo len pár významnejších návrhárov na vývojovom oddelení.“
hovorí jeden z posledných dizajnérov Tatra nábytku Pravenec – Štefan Bílik.
Hoci sa mnohé domácnosti i verejné interiéry na Slovensku zariaďovali obľúbenými čalúnenými
sedacími súpravami, stolíkmi či skrinkovými zostavami z produkcie Tatra nábytku,
ťažiskom a pýchou podniku boli predovšetkým stoličky. Stoličky poskytovali priestor pre
nasledovanie výnimočnej domácej tradície ohýbania dreva i pre experimentovanie
s technológiou, konštrukčnými možnosťami a tvarovaním materiálu podľa aktuálnych tendencií.
Najnovšími prototypmi ohýbaných i rezaných stoličiek najrôznejšieho druhu – od jedálenských
cez pracovné až po odpočinkové, sa podnik prezentoval na svetových aj domácich
veľtrhoch (najmä v Kodani, Viedni, Moskve, Leningrade, Kolíne nad Rýnom, vo Fínsku
a samozrejme v ČSSR), kde získavali obdiv i ocenenia vďaka progresívnosti, technickej a estetickej kvalite . Š. Bílik dnes potvrdzuje prvoradosť prispôsobenia formy stoličky anatómii
ľudského tela: „Pri navrhovaní sme vždy mysleli najmä na pohodlnosť sedenia.“
Mnohé z víťazných vzorov boli zaradené do sériovej výroby a stali sa samozrejmou súčasťou
nášho životného prostredia. Niektoré výnimočné kusy však nezodpovedali požiadavkám
efektívnej sériovej výroby, a tak sa z nich stali výstavné modely, potvrdzujúce fantáziu
a tvorivý potenciál podnikových dizajnérov. Slovami Š. Bílika, „Tieto kusy sa ukazovali
návštevám a tu a tam slúžili aj ako inovačná rezerva, z ktorej sa čerpala inšpirácia.“
A práve tieto jedinečné reprezentatívne kusy tvoria najhodnotnejšiu časť vystavenej
unikátnej zbierky. Dnes majú pre nás nenahraditeľnú hodnotu nielen ako doklady histórie
jedného z našich najvýznamnejších nábytkárskych podnikov, ale zároveň samé tvoria dejiny
slovenského nábytkárskeho dizajnu.                             

(Silvia Lutherová)

História
Tatra nábytok Pravenec
vzniká v dobe celoeurópskeho povojnového rozmachu priemyselnej výroby, kedy aj vo sfére nábytkárskej produkcie čoraz viac výrobkov potvrdzuje, že i sériovo vyrábané predmety môžu dokonale spĺňať náročné funkčné, estetické a ekonomické kritériá. Dizajnéri nábytku v mnohých krajinách Európy formulujú nový „humanizovaný“ variant funkcionalizmu, zdôrazňujúci „prírodnú estetiku“, uplatnenie prírodných materiálov, rozvíjanie nových možností tvarovania dreva a experimentovanie s novými materiálmi – plastmi. Vzhľadom na vznik nových technológií a uplatnenie nových materiálov vo výrobe nábytku v 50. či 60. rokoch by sa mohlo zdať, že obľúbenej, no predsa už zastaralej technike ohýbania dreva je koniec. No práve naopak. Typické vlastnosti ohýbaného nábytku, ako sú napríklad ekonomická úspornosť využívania materiálu, invenčnosť a vtipnosť tvarovania (niekedy až na hranici pevnosti), ľahkosť a skladnosť, ale najmä univerzálnosť dizajnérskeho riešenia, variabilnosť
a kombinovateľnosť v interiéri, presne spĺňajú aktuálne požiadavky. Navyše, ohýbaný sedací nábytok vyhovuje nárokom novodobých výskumov v ergonómii, poskytuje širokú škálu možností zdravého a kultúrneho sedenia.
V Tatra nábytku vzniká výskumno-vývojové pracovisko, ktoré pohotovo reaguje
na najaktuálnejšie tendencie vo vývoji interiéru. Niekoľko generácií dizajnérov nielen že tvorivo vychádza z thonetovskej tradície výroby, ale zároveň vytvára nové modely v aktuálnom tvarovom a konštrukčnom prevedení s individuálnym autorským rukopisom. Závod Pravenec sa postupne vyvíja v mohutný nábytkársky komplex, ktorý sa zaraďuje medzi najväčších veľkosériových výrobcov nábytku v Československu. Nosným výrobným programom sa stáva predovšetkým výroba stoličiek, určená vo veľkej miere aj na vývoz do zahraničia.
Po 40 rokoch úspešného fungovania, presnejšie v roku 1991, n. p. Tatra nábytok Pravenec ukončuje svoju výrobu a v roku 1992 je sprivatizovaný.       
(Silvia Lutherová)

Kontakt:

pekarova@sdc.sk, 0905 356 611
hubova@sdc.sk, 0907 744 852
silvialuther@hotmail.com, 0905 100 377
hrda@designfactory.sk, 0903 322 423

design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava, tel. +421 2 5020 1717, fax. + 421 2 5020 1777