Aktivity
Autoboom SK

Výstava projektov a realizácií študentov Ateliéru transport dizajn VŠVU a ich pedagóga a dizajnéra Štefana Kleina
design factory, Bottova 2, Bratislava
otvorenie 23. 6. 2006 o 18.00 h

Fotogaléria v rubrike PRESS


Výstavu Autoboom SK Bratislava organizuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a design factory Bratislava.
Cieľom podujatia je prezentovať odbornej i širokej verejnosti možnosti vzdelávania mladých dizajnérov na Slovensku a výsledky práce ateliéru transport dizajnu VŠVU.
Okrem študentských projektov predstaví výstava projekty a návrhy Štefana Kleina, ktoré sa dostali do sériovej výroby slovenských aj zahraničných firiem. Dizajnér predstaví prvýkrát na Slovensku aj svoj futuristický projekt aeromobilu, ktorému sa venuje už vyše 15 rokov.
Ateliér je svojou špecializáciou jedinečný v strednej Európe, dosahuje vynikajúce výsledky aj vďaka dlhodobej spolupráci s významnými zahraničnými automobilkami (Volkswagen, Audi, Ford, BMW). Študenti ateliéru sú úspešní v medzinárodných súťažiach a mnohí absolventi v súčasnosti pracujú v dizajnérskych a vývojových oddeleniach rôznych  automobiliek v Európe (Audi, Volkswagen, Škoda, Ford).
Vedúci ateliéru transport dizajnu Štefan Klein je úspešný pedagóg a renomovaný dizajnér, ktorý dlhodobo spolupracuje s výrobcami transportných zariadení na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 1993 vedie oddelenie transport dizajnu na VŠVU, v súčasnosti je prorektorom pre vedu a výskum na VŠVU.

Kurátori výstavy:
PhDr. Zdeno Kolesár, Mgr. Katarína Hubová, Michal Jaško

Partner: Audi

Podujatie mediálne podporujú
www.tuning.sk, Motomagazín, Stop Magazín, Dopravné noviny, www.autovia.sk, Auto – Moto, špecializovaná príloha SME, SITA

K výstave sú sprievodné podujatia

- seminár na tému Transport dizajn  - vzdelávanie a prax. Významní zahraniční hostia prof. Othmar  Wickenheiser, prodekan mníchovskej  Fachhochschule  a Nico Vidakovic, vedúci dizajnér Ford Interier, ako aj renomovaní odborníci doc. Štefan Klein, prorektor a vedúci ateliéru transport dizajnu VŠVU a Dr.h.c., Ing. Jozej Uhrík, CSc. - prezident Združenia automobilového priemyslu - budú informovať o možnostiach výučby, vývoji a perspektívach automobilového dizajnu u nás a v zahraničí. V rámci seminára sa uskutoční kolokvium absolventov ateliéru transport dizajnu VŠVU, ktorí pôsobia v automobilkách doma a v zahraničí.

Seminár sa uskutoční dňa 23. 6. 2006 v Národnom osvetovom centre, Nám. SNP 12, Bratislava, od 9.00 – 14. 00 hod.

Účasť na akcii treba dohlásiť do 20. 6. 2006 na tel. 02/52931523., 0902/191033. michlikova@sdc.sk......

- prednáška s besedou na tému História automobilového dizajnu na Slovensku, predovšetkým vývojového pracoviska v BAZ - za účasti Ivana Schustera z Múzea dopravy v Bratislave a dizajnéra Milana Bíroša.

Prednáška  bude v priestoroch design factory, Bottova 2, Bratislava, 29. 6. 2006 o 15. 00 hod.

Vstup je voľnýSlovenské centrum dizajnu
Vysoká škola výtvarných umení


vás pozývajú na medzinárodný seminár a kolokvium
 
Transport dizajn – vzdelávanie a prax

dňa 23. júna 2006
v Dome umenia, Bratislava, nám. SNP 12

odborný garant Združenie automobilového priemyslu SR

Program

9.00    Prezentácia
9.30    Otvorenie a privítanie hostí
            Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu

            Perspektívy slovenského automobilového priemyslu                                  
            Dr.h.c., Ing. Jozef Uhrík, CSc., prezident Združenia automobilového priemyslu SR

            Transport dizajn na vysokých školách v Európe
            Prof. Othmar Wickenheiser, prodekan Fachhochschule Mníchov                 

            Diskusia

11.00  Prestávka

11.15  Spolupráca automobilových dizajnérskych štúdií s VŠVU v Bratislave
            Nico Vidakovic, vedúci dizajnér Ford Interier
            Diskusia

12.00  Prestávka                            

12.45  Ateliér transport dizajn VŠVU
            Doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch., vedúci ateliéru Transport dizajn, VŠVU                                    
            Absolventi ateliéru transport dizajn VŠVU v praxi
            Diskusia

14.00   Ukončenie
              

Občerstvenie je zabezpečené

Účasť prosíme potvrďte do 20. 6. na tel. č. 02/52931523  alebo 0902191033 alebo michlikova@sdc.sk

Seminár sa koná ako sprievodná akcia výstavy Autoboom SK v design factory na Bottovej ul. v Bratislave.
Otvorenie  výstavy  23.  6. o 18.00 h