Aktivity
BIO 20 Ľubľana

20. ročník bienále priemyselného dizajnu 5. október – 5. november 2006 Slovenské centrum dizajnu je garantom účasti slovenského dizajnu na 20. medzinárodnom bienále priemyselného dizajnu v Ľubľane.

V zmysle požiadaviek organizátorov nominovalo SCD výberovú kolekciu slovenského dizajnu,  ktorú  akceptovala odborná porota BIO 20 v celom rozsahu. Slovenský dizajn bude v Ľubľani bude prezentovať 7 dizajnérov, 2 grafickí dizajnéri, 10 študentov a jeden výrobca.

SCD nominovalo spolu 18 exponátov resp. kolekcií v troch kategóriách:
A Produkty
SEC kolekcia svietidiel / SEC, s. r. o. Nitra
Kolekcia tašiek/ Popular, Michal Rafaj, Zuzana Kubáňová
Sklenený stolík / Ivica Markovičová
Šálky na kávu / Ivica Markovičová
Clean solutions / Sylvia Jokelová
Drevené dózy / Tibor Uhrín

B Komunikačný dizajn, vizuálna identita
Logo Bratislava / Martin Žilinský
Rajec – vizuálna identita produktu / Martin Turzík

C Dizajnové projekty, študentské práce
Project Dizajn do tmy /VŠVU Bratislava

  • Braill –it / Táňa Zacharovská
  • Kanvica na čaj / Petr Korecky
  • Scanner / Ferdinand Chrenka

Project Záhrada /VŠVU Bratislava

  • Lavička – Polienko / Matej Brzý
  • Detská hojdačka / Richard Senesi

Project Mutant / VŠVU Bratislava

  • Rybo, Žabo / Ondrej Eliáš
  • Jeleň, laň / Roman Ficek
  • Lampičky / Radovan Martinček

Project Svietidlá / FA STU, Bratislava

  • Lampa / Lenka Czereová
  • Caterpillar lampa / Tomáš Flak

Termoska / Michala Lipková, FA STU Bratislava
Pračka/ Anton Zetocha, FA STU Bratislava
20. ročník bienále priemyselného dizajnu (BIO 20) je porovnávacou medzinárodnou výstavou  výrobkového dizajnu, vizuálnej komunikácie a dizajnérskych koncepcií.
Výstavu organizuje Sekretariát BIO pod záštitou Múzea architektúry v Ľubľane. Podujatie podporujú BEDA, ICOGRADA a ICSID.

Cieľom výstavy je prezentovať súčasné trendy dizajnu. Hlavným zámerom organizátora je predstaviť inovatívny dizajn hľadajúci odpovede na otázky moderného života s dôrazom na udržateľný dizajn a spoločenskú zodpovednosť, alebo dizajn uspokojujúci špeciálne potreby užívateľov.
Exponáty vystavené na BIO 20 posúdi medzinárodná porota, ktorá udelí zlaté medaily, uznania a ceny za dobrý projekt. Okrem toho bude udelená cena ICSID za kvalitu a cena BEDA za dizajn.
Medzinárodná porota bude pracovať v zložení:
Francisco Carrera, Španielsko, Julia Chiu, Japonsko, Jacques Lange (Icograda), Južná Afrika, Massimo Pitis (BEDA), Taliansko, Judith Várhelyi (ICSID), Maďarsko

Všetky exponáty vystavené na 20 BIO v Ľubľane budú publikované v dvojjazyčnom slovinsko/anglickom katalógu, ktorý bude obsahovať informácie o exponátoch, dizajnéroch a výrobcoch.

Kolekcia pre BIO 20