Aktivity
Bookmark – Záložka, výstava stredoeurópskej typografie

Múzeum Mermanno, Haag, Holandsko
a kníhkupectvá v Haagu, Rotterdame, Eindhovene, Enschede
6. decembra 2004 – 16. januára 2005

od 1. januára do konca mája 2005
Knižnica Slovenského centra dizajnu, Jakubovo nám. 12, Bratislava
Knižnica VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Kníhkupectvá Prospero, Ex Libris, Artforum, Pištek, antikvariát Steiner – Bratislava

Pripravujú sa reinštalácie v ďalších kníhkupectvách

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s dizajnérom Emilom Drličiakom vytvorili koncepciu výnimočnej výstavy Bookmark - Záložka, ktorá sa konala v decembri 2004 v Haagu za účasti 6 stredoeurópskych krajín, ktoré sú členmi Platformy – kultúra strednej Európy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rakúsko).

Prezentácia poskytla možnosť sústrediť celkom 30 druhov písma 19 autorov pochádzajúc ich práve z krajín strednej Európy, pričom každý z autorov sa prezentoval písmenami typ ickými pre jeho národný jazyk. Zámerom výstavy bolo ukázať špecif ickosť písmen, ktoré udržiavajú identitu jazyka v spoločnom európskom priestore.

Výstava bola slávnostne otvorená 16. decembra minulého roka v Múzeu kníh Meermanno v Haagu. Jedinečnosť inštalácie výstavy spočíva v nekonvenčnej a jednoduchej realizácii. Exponáty - záložky sa umiestňujú medzi publikácie tak, aby „komunikovali“ s okolitým svetom. Každá záložka predstavuje písmo jedného autora, záložky spolu tvoria katalógu výstavy, ktorý je nielen svojím obsahom, ale aj formou a viazaním pozoruhodnou publikáciou a zároveň exponátom.

Koncepcia výstavy umožňuje prenos inštalácie do ľubovoľného literárneho priestoru, ktorý by modifikoval jej tvar so zachovaním primárneho posolstva.

Výstava zaznamenala neočakávaný ohlas holandských knižníc a kníhkupectiev, ako aj veľký záujem vybraných kultúrnych inštitúcií európskych krajín o katalóg. Reinštalácia výstavy prebieha od 17. januára 2005 tiež na Slovensku, konkrétne v priestoroch knižníc Slovenského centra dizajnu a Vysokej školy výtvarných umení, v kníhkupectvách Ex libris, Artforum, Prospero, Kníhkupectvo Pištek a antikvariát Steiner v Bratislave.

Informácie: hubova@sdc.sk

Z vernisáže výstavy v múzeu Mermanno

Výstavy v kníhkupectvách v  Haagu, Enschede, Rotterdame a aEindhovene

Enschede:

Nijhof amnd Lee:

Rotterdam: