Aktivity
Výstava e-a-t (experiment a typografia)

Termín a miesto realizácie: 17. 3. – 15. 4. 2005, Galéria Médium, Bratislava
Odborná prednáška Meet e-a-t, 18. 3. 2005, VŠVU, Bratislava
www.e-a-t.org

Slovenské centrum dizajnu spolu s grafickými dizajnérmi Johannou Balušíkovou (SR) a Alanom Zárubom (ČR) pripravuje prezentáciu výstavy e-a-t (experiment a typografia). Výstava mapuje na veľkoplošných plagátoch, skiciach, poznámkach, textoch, ale ich zrealizovaných projektoch a multimediálnych prezentáciách tvorbu českých a slovenských grafických dizajnérov v jednom celku. Výstava e-a-t sústredila do dnešného dňa tvorbu 42 autorov. Jej cieľom je však túto kolekciu rozširovať o ďalšie nové i staršie projekty, ktoré patria do obdobia posledných 20 rokov. Zámerom a hlavným kritériom výberu projektov sa pre kurátorov stáva moment stretnutia originálnej myšlienky a grafického experimentu v procese hľadania podoby každej práce. Podmienkou je výsledné využitie výhradne typografických princípov. Cieľom e-a-t nie je spracovanie chronologického prehľadu všetkých prác s písmom v Českej republike a na Slovensku, ale upozorniť na tie inovatívne projekty, ktoré odrážajú autorov pohľad na prostredie okolo nás a meniace sa technológie. Jednotlivé písma sú prezentované na veľkoplošných plagátoch ako príbehy, v ktorých sa spája forma s funkčnosťou. Proces myslenia tvorcov písma je ďalej dokumentovaný množstvom skíc, poznámok a textov v jednom prelínajúcom sa celku. Výstava nemá žiadne žánrové rozlíšenie a nerozdeľuje teda výsledky na čisto komerčné alebo vlastné autorské práce. Realizované projekty, časopisy, knihy, plagáty a pod., ktoré spĺňajú prvotné kritérium výberu, doplňujú hlavnú časť výstavy do jedného uzavretého celku. Výstava prezentuje aj multimediálnu tvorbu, ktorú zastupujú Ján Šicko, Pavol Bálik a Daniel Blonski.

Ambíciou programu e-a-t je aktuálne informovať o nových projektoch prostredníctvom výstavy a 
web-stránky www.e-a-t.org, podnietiť diskusiu medzi odbornou verejnosťou, vydať publikáciu venovanú projektom v širšom kontexte tvorby v Čechách a na Slovensku, vrátane našich dizajnérov, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí. V súvislosti s projektom e-a-t je potom prvotným cieľom predstaviť túto prehliadku mimo hraníc stredoeurópskeho regiónu, kde bola zatiaľ, až na výnimky, veľmi málo publikovaná.
Výstava je určená aj pre širšie publikum, pre ktoré je téma tvorby nových písiem menej známa . Táto úzko špecializovaná kreatívna disciplína je dôležitá pri každodennej komunikácii, v novinách, časopisoch, v TV, ale i na uliciach, pričom sa jej bohužiaľ dostáva len veľmi málo pozornosti.
Výstava má za cieľ povzbudiť kreatívnu aktivitu v tejto sfére ako aj predstaviť túto dizajnérsku profesiu náučným spôsobom.
Na Slovensku bude reinštalácia výstavy prebiehať v Galérii Médium v Bratislave v termíne
17. marca – 17. apríla 2005. Súčasťou výstavy bude aj cyklus odborných prednášok, ktorý sa bude konať 18. marca 2005 od 10.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. 135 v budove Vysokej školy výtvarných umení na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave. Prednášajúcimi sú Peter Biľak (SR/NL), Radim Peško (ČR), František Štorm (ČR) a Petr Babák (ČR).
K výstave bol vydaný katalóg „We Want You Love Type“, ktorý je dostupný v galérii Medium.

Vystavujúci autori:

Petr Babák (ČR), Martin Bajaník (SR), Pavol Bálik (SR), Johanna Balušíková (SR.NL), Peter Biľak (SR.NL), Filip Blažek (ČR), Daniel Blonski (SR), Tomáš Brousil (ČR), Veronika Burian (VB. ČR), Emil Drličiak (SR), Luboš Drtina (ČR), David Fírek (ČR), Jana Horáčková (ČR), Ondřej Chorý (ČR), Pavel Jedlička (ČR), Andrej Krátky (SR), Petr Krejzek (ČR), Klára Kvízová (ČR), Monika Laciková (SR), Zuzana Lednická (ČR), Radana Lencová (ČR), Pavel Lev (ČR), Zuzana Ličko (USA.SR), Mikuláš Macháček (ČR), Tomáš Machek (CR), Martina Marešová (ČR), Štěpán Malovec (ČR), Daniel Markovič (SR), Julo Nagy (SR), Aleš Najbrt (ČR), Robert V. Novák (ČR), Radim Peško (ČR), Marek Pistora (ČR), Jiří Rathouský (ČR), Jan Solpera (ČR), Ján Šicko (SR), František Štorm (ČR), Martin Šútovec (SR), Michal Tornayi (SR), Josef Týfa (ČR), Jana Vahalíková (ČR), Alan Záruba (ČR)