Aktivity
Fórum dizajnu 2006

Výstava Fórum dizajnu je už 9. rok súčasťou najväčšieho slovenského veľtrhu nábytku, ktorý sa koná v Nitre. Môžeme teda už hovoriť o tradícii prezentovania aktuálneho slovenského nábytkového dizajnu.

Tohtoročná kolekcia je vytvorená z noviniek slovenských dizajnérov a dizajnérskych ateliérov vysokých a stredných škôl. Podtitul Inšpirácie pre nábytok hovorí, že išlo predovšetkým o to, ukázať kreativitu, humor, radosťz tvorby interiéru. Dizajnéri a študenti predstavujú nábytok nielen ako utilitárny predmet, ale aj ako objekt, v ktorom sa odráža ľudská emocionalita, temperament a zmysel pre tvorbu prostredia, ktorá má poskytovať zážitok a pohodu.

Výstava je koncipovaná ako protiváha nábytku vystaveného vo firemných kójach, ktorý je určený v prvom rade pre sériovú výrobu. Organizátori výstavy v tomto ročníku uprednostnili exponáty so zaujímavou, inovátorskou myšlienkou alebo s použitím netradičného materiálu. Vo vystavenej kolekcii nábytkových prototypov sa prelínajú princípy priemyselného dizajnu, remesla i úžitkového umenia. Zámerom Fóra dizajnu je podnecovať dizajnérov k tvorbe, vytvárať možnosti spolupráce dizajnérov a výrobcov, inšpirovať výrobcov a v neposlednom rade umožniť kontakt študentov s výrobnou sférou.

Na výstave Fórum dizajnu sa zúčastní 29 autorov, profesionálnych dizajnérov, ale predovšetkým študentov vysokých a stredných škôl, ktoré sa venujú výučbe dizajnu nábytku, s viac ako 30 exponátmi.

Vystavujú študenti katedier dizajnu vysokých škôl: Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity vo Zvolene a Technickej univerzity v Košiciach, ako aj Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.
Vystavujúci profesionálni dizajnéri: Michal Berger, Martin Dvořák, Jozef Gašparík, Ivica Markovičová, Júlia Kunovská.
Podujatie je, ako každý rok, spojené so súťažou o cenu Slovenského centra dizajnu.
Súčasťou prehliadky je aj výber z výstavy 320 stoličiek, ktorá mala premiéru v novembri 2005 v Bratislave. Historickú kolekciu stoličiek zo 60. – 80. rokov minulého storočia navrhli v Tatra nábytkárni Pravenec dizajnéri Štefan Bílik, Ondrej Čverha, Ladislav Gatial a  Miroslav Škriniar.  

Kurátorky výstavy: Adriena Pekárová, Katarína Hubová
Architektonické riešenie: Michal Berger

Obrázky pozri v rubrike Press