Aktivity > Imagine... Predstav si všetkých ľudí...
Výsledky študentskej súťaže plagátov Imagine.../Predstav si všetkých ľudí...


Súťaže pagátov s tematikou boja proti diskriminácii Imagine... sa prihlásilo celkom 74 uchádzačov z 15 umeleckých škôl na Slovensku a jednej v Poľsku:

VŠVU Bratislava, Technická univerzita Zvolen, ŠÚV Ružomberok, FU TU Košice, STU Bratislava, ZSŠ Polygrafická Bratislava, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava, KVV PDF UK, Bratislava, FHV UMB Banská Bystrica, FHaPV, Prešovská univerzita, AU Banská Bystrica, Akademia Sztuk Pieknych, Krakow, Katedra marketingovej komunikácie FF UK, Bratislava, VŠMU Bratislava, Združená stredná umelecká škola, Prešov.

Dňa 30. 11. 2005 odborná komisia súťaže v zložení Monika Briestenská – Miklášová, Emil Drličiak, Katarína Hubová, Milan Mikula a Stanislav Stankoci. vybrala 15 návrhov, ktoré boli realizované vo formáte A1 a predstavené ako samostatná výstavná kolekcia v rámci podujatia Trienále plagátu Trnava 2006. Súčasne porota odporučila 30 návrhov na realizáciu vo forme pohľadníc.

Autori víťazných návrhov na kolekciu 15 plagátov:

1. Zuzana Dimunová, VŠVU Bratislava
2. Ondrej Gavalda, VŠVU Bratislava
3. Michaela Chmelíčková, VŠVU Bratislava
4. Dávid Jablonovský, VŠVU Bratislava
5. Martin Kleibl, VŠVU Bratislava
6. Dušan Kočlík, TU Zvolen
7. Andrej Kolenčík, VŠMU Bratislava
8. Michala Lipková, FA STU Bratislava
9. Michal Macko, VŠVU Bratislava
10 a 11. Pavlína Morháčová, VŠVU Bratislava – oba predložené návrhy
12. Marcela Olšavská, FU TU Košice
13. Juraj Pecho, ŠÚV Ružomberok
14. Gabriela Trangošová, VŠVU Bratislava
15. Tomáš Vrtich, VŠVU Bratislava

Autori návrhov na pohľadnice:

Zuzana Dimunová, VŠVU Bratislava, Ján Filípek, VŠVU Bratislava, Ondrej Gavalda, VŠVU Bratislava, Michaela Chmelíčková, VŠVU Bratislava, Marek Chmiel, VŠVU Bratislava, Nikoleta Hanzelová, VŠVU Bratislava, Katarína Ilkovíčová, Akademia Sztuk Pieknych Krakow, Dávid Jablonovský, VŠVU Bratislava, Natália Jarembáková, Fhapv Prešovskej univerzity Prešov, Martin Kleibl, VŠVU Bratislava, Andrej Kolenčík, VŠMU Bratislava, Jarmila Krajčiová, VŠVU Bratislava, Kristína Kučerová, Pdf UK Bratislava,  Michala Lipková, FA STU Bratislava, Lívia Lorinczová, VŠVU Bratislava, Michal Macko, VŠVU Bratislava, Pavlína Morháčová, VŠVU Bratislava, Marcela Olšavská, FU TU Košice, Juraj Pecho, ŠÚV Ružomberok, Ivana Piatrová, VŠVU Bratislava, Jana Súkeníková, ŠÚV Ružomberok, Csilla Szabová, ZSŠ Polygrafická Bratislava, Alexandra Štefaňáková, VŠVU Bratislava, Norbert Valluš, ŠÚV Ružomberok

SCD vydalo k súťaži propagačný leták