Aktivity
Zdeno Kolesár: Kapitoly z dejín grafického dizajnu

ISBN: 80-968658-5-4

Cena: 350 Sk
Knihu si môžete objednať na dobierku – kontakt dolnikova@sdc.sk.
Alebo priamo zakúpiť v knižnici SCD, príp. u vybraných  predajcov. Pozri www.sdc.sk/designum

Počet strán: 224
Formát: 230 x 230 mm
© SCD 2006

Publikácia z pera pedagóga a teoretika dizajnu Doc. PhDr. Zdena Kolesára, PhD., je prvou pôvodnou slovenskou ucelenou koncepciou dejín grafického dizajnu. Motiváciou pre jej napísanie boli podľa autora búrlivý rozvoj vizuálnych médií na konci 20. storočia, komputerizácia a dosah zmien na pozíciu grafického dizajnéra, čo výrazne ovplyvnilo fungovanie vizuálnej komunikácie v spoločnosti. V osemnástich kapitolách podáva autor obraz vývoja grafického dizajnu od prehistorickej tvorby vizuálnych znakov cez vznik písma, objav tlače, výtvarné avantgardy až po koniec 20. storočia, keď sa z grafického dizajnu stala „mocná zbraň, ktorá pri správnom nasmerovaní má možnosť aktívne vstupovať do základných civilizačných procesov.“ Pre koncepciu Z. Kolesára je príznačná myšlienka emotívnosti a „obrázkovosti“ súčasného grafického dizajnu, ktorá spája éru zrodu abstraktného myslenia s obdobím digitálnej revolúcie na začiatku 3. tisícročia.

Kniha obsahuje vyše 300 farebných a čiernobielych obrázkov písiem a jeho použitia na rôznych grafických produktoch (kamenné artefakty, mince, manuskripty a knihy, plagáty, letáky, ilustrácie, známky, obaly a iné). Je doplnená anglickým sumárom.