Aktivity
Výstava Kappa workshop
Galéria K. F. A. Bratislava, Karpatská 11
27. 1. – 24. 2. 2005

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Kappa Obaly Štúrovo, a. s a galériou K. F. A. pripravili výstavu Kappa workshop. Výstava prezentuje výsledky druhého ročníka rovnomenného worshopu – tvorivej dielne pre študentov dizajnu, ktorú v októbri 2004 zorganizoval renomovaný výrobca obalov Kappa Obaly Štúrovo a. s. za odbornej účasti Slovenského centra dizajnu.

Cieľom workshopu bolo hľadanie nových možností využitia vlnitej lepenky pri navrhovaní obalov a taktiež podpora ekologických foriem balenia. Podujatie súčasne vytvorilo priestor pre objavovanie mladých talentov a overilo možnosti spolupráce dizajnéra s výrobcom.

Organizátori prizvali na workshop 10 študentov dizajnu z 5 vybraných škôl zo Slovenska a Českej republiky, ktorí pracovali pod vedením skúsených školiteľov.

Druhý ročník workshopu bol tematicky zameraný na predajno – prepravné obaly drobného tovaru, odnosné a dekoratívne balenie čokoládových produktov a obaly ktoré je po splnení ich primárnej funkcie ďalej využívať.

V priebehu troch dní vytvorili účastníci viac ako 30 pozoruhodných návrhov obalov z kartónu a vlnitej lepenky.

V závere workshopu boli vyhodnotené najlepšie práce a odmenení najúspešnejší autori. Pri hodnotení sa zohľadňovali viaceré kritéria ako napr. kreativita, tvarová originalita, konštrukčná nápaditosť, funkčnosť, jednoduchá manipulácia. Tvorivá atmosféra podujatia všetkých jeho účastníkov pozitívne motivovala, všetky navrhnuté obaly boli nápadité, väčšina bola z jedného výseku a bez lepených spojov.

Manažér marketingu Kappa Obaly Štúrovo, a. s. Ing Stanislav Staš v závere druhého ročníka workshopu konštatoval , že takéto stretnutia sú prospešné nielen pre študentov ale aj pre ich firmu, pretože získajú poznatky o kreatívnom myslení.

Spojenie priemyslu a akademickej obce bolo obojsrtranným prínosom, takže v súvislosti s Kappa workshopom jeho organizátori začínajú hovoriť o novej tradícii

Fakty o workshope:

Vybraní študenti zastupovali školy:

Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta architektúry, Inštitút dizajnu
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Katedra dizajnu
Technická univerzita Košice, Fakulta umení, Katedra dizajnu
Vysoké učení technické Brno, Fakulta výtvarných umení
Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta multimediálnych komunikácii

Garanti akcie:

Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Doc. akad. soch. Peter Lehocký, Inštitút dizajnu, STU Bratislava
Pavol Rozložník, dizajnér, konateľ spoločnosti IQ Design Bratislava
Ing. Tibor Uhrín, dizajnér, pedagóg Fakulty umení TU Košice
Hedviga Hamžíková – víťazka dvoch svetových súťaží Worldstar for Packaging

Výsledky:

 1. miesto
  Milan Nemček(Fakulta architektúry STU Bratislava) za obal na perá, ktorý slúži aj ako detská hračka – vrtuľník. Porotcovia ocenili zmysel študenta pre vyčerpanie materiálu a nápad, ktorý sa z iného materiálu ako z vlnitej lepenky nedá zrealizovať. Víťaz získal týždennú stáž na oddelení vývoja dizajnu KOŠ, a.s.
 2. miesto
  Júlia Dologová (Fakulta umení TU Košice) za obal na cukrovinky, odnosné a dekoratívne balenie
 3. miesto
  Kamila Zavadilová(VŠVU Bratislava) za obal na bagety
  Cena Slovenského centra dizajnu
  Daniela Sedláková (VŠVU Bratislava) za obal na cukrovinky.