Aktivity
LIFELINE Fashion Talent

SÚŤAŽ na vytvorenie kolekcie jeseň/ zima 2006
Spoločnosť Lifeline Slovakia, s.r.o., slovenský výrobca módnych odevov pre mladých, vyhlasuje
1. ročník verejnej súťaže LIFELINE FASHION TALENT 2006 pre Slovenskú a Českú republiku na tému „Tichá rebélia“

Cieľ

Cieľom súťaže je podporiť mladých módnych dizajnérov, vyzdvihnúť nové riešenia odevného dizajnu a najkreatívnejšie nápady transformovať do trendových kolekcií módnej značky LIFELINE. Zámerom  je zároveň oceniť kvalitu, zručnosť a novátorstvo módnych dizajnérov a umožniť im vzájomnú konfrontáciu a možnosť prezentácie.

Typ súťaže

Verejná, neanonymná, dvojkolová, určená pre profesionálov, absolventov aj študentov stredných a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Prihlasovateľ musí mať viac ako 18 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt na území SR alebo ČR.
 
Podmienky zaradenia do súťaže

 • kompletne vyplnená prihláška
 • kresby a dokumentácia ku kolekcii 6 súťažných modelov (6 kompletných outfitov) podľa   nasledovnej špecifikácie:
  • minimálne 6, maximálne 18 kresieb vo formáte A4 (módna kresba, technické nákresy)
  • technický popis a komentár k strihovému riešeniu, idea farebnosti a použitých materiálov
  • opis kolekcie na ½ A4

 • CD-ROM – všetky materiály v elektronickej podobe (formát JPG alebo TIFF v rozlíšení minimálne 300 dpi

Všetky kresby a materiály musia byť očíslované a označené menom autora.
Návrhy prihlásené do súťaže nesmú byť verejne publikované do termínu uzávierky I. kola súťaže.
Bez uvedených náležitostí nebudú návrhy akceptované.

Porota

Prihlásené súťažné návrhy posúdi odborná porota v dvoch kolách. V prvom kole vyberie na základe odovzdanej kresebnej dokumentácie 10 finalistov, ktorí budú svoju kolekciu realizovať.
Výsledky výberu postupujúcich 10 finalistov budú zverejnené najneskôr do 20. 7. 2006 na stránke www.lifeline.sk.
Vybraní 10 finalisti zrealizujú svoju kolekciu 6 modelov a odovzdajú organizátorovi súťaže najneskôr do 31. 10. 2006. Zrealizované návrhy budú prezentované na finálnej módnej prehliadke, kde odborná porota vyberie víťaza.

Hodnotenie a kritériá

 • originalita, kreativita a inovácia
 • kresebná zručnosť
 • spôsob spracovania zadanej témy a zohľadnenie súčasných módnych trendov
 • technická a technologická vyspelosť
 • súlad estetického a funkčného riešenia
 • vhodný výber materiálu a farebné cítenie
 • úroveň realizácie výtvarných návrhov

Cena
Hlavnou cenou je garantovaná honorovaná zmluva od spoločnosti Lifeline Slovakia s.r.o. v hodnote
100 000,- SKK. Víťaz bude realizovať autorskú kolekciu na sezónu jar/ leto 2007 pre módnu značku LIFELINE. Kolekcia ponesie meno autora a bude sa predávať v obchodnej sieti predajní LIFELINE.
Ostatní finalisti budú mať možnosť prezentácie na prestížnej módnej prehliadke LIFELINE FASHION TALENT 2006, internetovej stránke www.lifeline.sk a v priestore poskytnutom mediálnymi partnermi.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo na základe odporúčania odbornej poroty hlavnú cenu neudeliť.

Termíny

 • Uzávierka na zaslanie prihlášok a dokumentácie:  30. 6. 2006
 • Vyhodnotenie 1. kola: do 20.7.2006
 • Uzávierka zaslania súťažných modelov vybraných 10 finalistov: 31.10.2006
 • Vyhodnotenie 2. kola:  do konca novembra 2006

Prihlasovanie do súťaže
Súťažné podmienky a prihlášky do súťaže sú k dispozícii na stránke www.lifeline.sk a www.sdc.sk.
Vyplnené prihlášky a súťažnú dokumentáciu zasielajte na adresu:
LIFELINE FASHION TALENT 2006
C & M advertising, s.r.o.
Karpatská 18
811 05 Bratislava

Kontaktná osoba:

Soňa Kamenická
kamenicka@c-m.sk
fax/phone: +421 2 5249 22 02, 05
mobil: +421 905 238 562

Vrátenie súťažných návrhov

Súťažné návrhy si účastníci môžu vyzdvihnúť osobne po ukončení porotovania (december 2006) na adrese:
LIFELINE s.r.o.,
Bajkalská 5/B 73
831 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

Miroslava Lacková
miroslava@lifeline.sk
phone: +421 2 4463 2161
mobil: +421 915 985 935
Vo vybraných prípadoch môžu byť súťažné návrhy vrátené poštou na náklady účastníka.

Záverečné ustanovenia

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže vypisovatelia nezabezpečujú.
Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných podujatí.

Prihlásením sa do súťaže jej účastník vyslovuje súhlas s bezplatným rozširovaním fotodokumentácie prihlásenej práce alebo s jej sprístupňovaním verejnosti, a to len na účely propagácie tejto súťaže.
Originály súťažných prác si poisťuje každý účastník na vlastné náklady.

Partneri projektu:


Odborný garant:
Slovenské centrum dizajnu
Mediálni partneri: rádio Expres, časopis EMMA, ŠARM
Partneri projektu: SKY Europe, Baťa, EXIT Model Management, Oriflame, Hotel Danube 

Téma:

Tichá rebélia

Tento módny trend pre nadchádzajúcu sezónu jeseň/zima 2006 má potenciál niekoľkých úrovní. Dáva možnosť byť dizajnovo-dôvtipný, elegantný, sofistikovaný i avantgardný. Tichá rebélia nie je o svete dizajnu, ale o dizajne sveta. Recyklujte a prehodnocujte čo je krásne a čo je skutočne iba odpad. Tento konceptuálny prístup vo vás vyvolá vznik nových foriem, štruktúr a siluet.

Recykluj:

opráš staré, nechcené a zabudnuté kusy šatstva a doplnkov. Daj im nový výraz a povýš ich hodnotu. Šaty vzájomne prepletaj, vytváraj nové siluety a dizajnovo zdeformované tvary. Recyklácia nemusí byť drzá, nájdi v nej skrytú jemnosť a krehkosť nostalgie. V ekologickom podvedomí sa vyjadruj pomocou protestných symbolov.

Posúvaj hranice:

vyberaj a spracovávaj nezvyčajné materiály. Poobzeraj sa po netradičných zdrojoch, obnovuj a pretváraj. Vrstvenie, spájanie a kombinovanie materiálov rozličných hmotností a parametrov je dôležité. Upozorni na hodnotu nepravidelností prírodných štruktúr, v kontraste s uhladenou a kultivovanou precíznosťou technických materiálov.

Experimentuj:

buď nápaditý v detailoch, objav ich silu. Vyjadri sa v zmysluplných vzoroch v podobe čmáraníc, fotografických efektov, farebných stekancov, prskancov a fľakov, či nevydarenej, vyblednutej alebo zničenej tlače. Vytvor svoj osobný odkaz v podobe doplnkov bizarných tvarov a podôb. Pripni suché rastliny, spony, brošne či odznaky, omotaj sa opaskami, šatkami a štólami.
Snaž sa o dizajn na profesionálnej úrovni a v špičkovom remeselnom prevedení, ktorý nesie stopy recyklácie a ekologického vnímania sveta. Máš príležitosť vyjadrenia svojich pocitov bez slov a fráz, prostredníctvom tvarov, farieb a materiálov. Cez odev nechaj presiaknuť svoju vlastnú, vnútornú tichú rebéliu a nezabudni na:

 • premyslenú estetiku redizajnu
 • sebavedomý osobný odkaz
 • eko-šik
 • súčasné oblečenie s etickým presvedčením
 • grunge v rovnováhe s čistou eleganciou