Aktivity
Logo mesta TRENČÍN

Vo februári 2005 bola vyhodnotená verejná neanonymná súťaž na logo mesta Trenčín, ktorú vypísalo mesto v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

Logo malo vystihovať imidž mesta Trenčín ako „otvoreného mesta“, rozvíjajúceho sa centra Považia, ktoré stavia na odkaze tradícií a zdravého lokálpatriotizmu a zároveň je otvorené zmenám budúcnosti.
Súťaž bola určená profesionálnym grafickým dizajnérom alebo výtvarníkom, grafickým štúdiám, študentom grafického dizajnu. Zúčastnilo sa jej 167 autorov s 250 návrhmi. O výsledkoch rozhodla odborná porota: Branislav Celler, primátor mesta Trenčín, Alan Záruba, grafický dizajnér Praha, Vladimír Jurkovič, grafický dizajnér, Bratislava, Pavol Choma, grafický dizajnér, Žilina, Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu Bratislava, Renata Kaščáková, vedúca útvaru marketingu a komunikácie, mesto Trenčín.

Výsledky súťaže:
1. miesto: Emil Drličiak, Bratislava
2. miesto: Martin Helcmanovský, Praha
3. miesto: Richard Murgaš, Banská Štiavnica