Aktivity > Múzeum mesta Bratislavy – súťaž na nové logo

Víťazom verejnej neanonymnej súťaže, ktorú vypísalo Mestské múzeum v Bratislave s Slovenské centrum dizajnu, sa stal dizajnér Marián Lukáč.

Súťaž bola vypísaná od 28. februára do 31. marca 2006. Do súťaže sa prihlásilo 141 autorov so 184 návrhmi na nové logo. Podľa podmienok mohol jeden autor prihlásiť najviac dva návrhy.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť logo múzea, ktoré sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu. Mestské múzeum v Bratislave patrí k najstarším múzeám na Slovensku a nepretržite 138 rokov poskytuje služby návštevníkom v 11 expozíciách v historickom jadre mesta, v Gerulate v Rusovciach a na NKP hrade Devín. Novým vizuálom chce múzeum výraznejšie osloviť verejnosť ako moderné komunikačné a vzdelávacie centrum, a to pod zmeneným názvom ako Múzeum mesta Bratislavy.

Odborná porota v zložení predseda Stanislav Stankoci, grafický dizajnér, Dušan Junek, grafický dizajnér, Emil Drličiak, grafický dizajnér, Adriena Pekárová, SCD, PhDr. Milan Vajda, magistrát Bratislavy, Mgr. Marta Janovíčková, MMB, PhDr. Beáta Husová, MMB rozhodla o takomto poradí súťažných prác:

  1. miesto Marián Lukáč
  2. miesto Martin Žilinský
  3. miesto Adrian Juriga

Info: Adriena Pekárová, Slovenské centrum dizajnu, pekarova@sdc.sk
Beáta Husová, Múzeum mesta Bratislavy, Primaciálne nám. 3, Bratislava husova@bratislava.sk, tel.: 00421 2 59205135

1. miesto Marián Lukáč

2. miesto Martin Žilinský