Aktivity > Ohýbaná stolička 2005 II
Ohýbaná stolička 2005 II

Súťaž Ohýbaná stolička II

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Tatra nábytkárňou v Martine vyhlásilo v októbri 2004 súťaž Ohýbaná stolička v rámci cyklu Vtipné, jednoduché, múdre. Cieľom súťaže bolo oživiť a inovovať tradičnú výrobu stoličiek a súčasne motivovať slovenských dizajnérov a výrobcov k vzájomnej spolupráci. V rámci prípravy SCD zorganizovalo pre záujemcov exkurziu do Tatra nábytkárne, na ktorej mali možnosť detailne sa oboznámiť s výrobou a technológiami fabriky. Do prvého kola súťaže prihlásilo svoje návrhy 15 dizajnérov. Väčšina účastníkov súťaže však počítala s použitím technológie tvarovania preglejky, čo nebolo témou súťaže a tieto práce nemohli byť posudzované z hľadiska stanovených kritérií. Ostatné návrhy zväčša variovali známe používané koncepty a nepriniesli také inovatívne riešenie dizajnu, ktoré by posunulo využitie klasickej thonetovskej technológie ohýbania dreva a využilo jeho špecifickosť. Ani jeden z návrhov nenapĺňal v dostatočnej miere stanovené kritériá a porota sa rozhodla ukončiť súťaž bez určenia víťaza.

Na podnet poroty a Tatra nábytkárne Martin, ktorá mala aj naďalej záujem o spoluprácu s dizajnérmi a obohatenie svojho výrobného programu o nové modely, bolo v marci 2005 vypísané nové kolo súťaže s rovnakým zadaním. Na výzvu zareagovalo a svoje návrhy predložilo celkovo 19 dizajnérov. Návrhy hodnotila odborná porota v nasledujúcom zložení: Katarína Hubová (SCD), Adriena Pekárová (SCD), Juraj Klinovský (Tatra nábytkáreň Martin), Miroslav Debnár, Ivan Petelen a Marek Škripeň. Príjemným a nápaditým prekvapením súťaže boli práce študentov ŠÚV Josefa Vydru z Bratislavy, ktoré vznikli ako výsledok exkurzie z odpadových dielov výroby Tatra nábytkárne. Spomedzi nich nakoniec porota vybrala aj víťazku súťaže Bronislavu Schraggeovú, študentku 3. ročníka. Jej návrh barovej stoličky je hravou a originálnou variáciou na klasického predchodcu tohto typu. Stolička navyše spĺňa ekonomické a ekologické kritériá, keďže je vyrobená z existujúcich dielov stoličiek Tatra nábytkárne.
Porotu ďalej zaujal čistým riešením návrh húpacieho kresla Martina Vizára, ktorý však technicky nie je možné v podmienkach nábytkárne realizovať.
Kolekcia barových stoličiek, farebne upravených podľa autorkinho návrhu, bude zrealizovaná a vystavená v rámci prezentácie Tatra nábytkárne na veľtrhu stoličiek v talianskom Udine v septembri t. r. Tatra nábytkáreň sa navyše rozhodla oceniť víťazku súťaže aj finančnou odmenou.
Dúfajme, že súťaž motivovala dizajnérov a výrobcov k riešeniu vzájomnej spolupráce a súčasne poskytla možnosť prezentácie nového pohľadu na klasické technológie.

Zoznam účastníkov súťaže:

1. Tibor Beďatš, ŠÚV J. Vydru, Bratislava
2. Anton Bendis, Banská Štiavnica
3. Tibor Budai, Košice
4. Jarka Dobríková, Bratislava
5. Ondrej Eliáš, Trnava
6. Martin Fiffik, Sobrance
7. Michal Horňák, ŠÚV J. Vydru, Bratislava
8. Júlia Kunovská, Bratislava
9. Martin Lukáš, ŠÚV J. Vydru, Bratislava
10. Ivan Markovský, Bratislava
11. Michal Mihaľák, Šarišské Mihaľany
12. Andrea Očková, Dunajská Streda
13. Ľubomír Renner, Košice
14. Samuel Rihák, Bratislava
15. Bronislava Schraggeová, ŠÚV J. Vydru, Bratislava
16. Lucia Šebová, ŠÚV J. Vydru, Bratislava
17. Barbora Tobolová, Žilina
18. Jakub Višňovec, ŠÚV J. Vydru, Bratislava
19. Martin Vizár, Bratislava

Prezentácia súťažných prác
Víťaz súťaže
Porota
Súťažné podmienky