Aktivity
Logo Bratislava - plagát

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s reklamnou agentúrou ARM 333, s. r. o. zdokumentovalo výsledky súťaže o nové logo Bratislavy formou plagátu.

Plnofarebný plagát, rozmeru 70 x 100 cm predstavuje návrhy na logo hlavného mesta, ktoré pri vyhodnotení súťaže postúpili do druhého kola.

Pre záujemcov je plagát k dispozícii v Slovenskom centre dizajnu, Jakubovo nám. 12, Bratislava (3. poschodie) alebo v ARM 333, s. r. o.,Jakubovo nám. 12, Bratislava (prízemie).

Cena za 1 ks je 100,- Sk.