Aktivity
RE:DESIGN EUROPE, Berlín

Museum für kommunikation, Leipziger Strasse 16
28. 1. – 28. 2. 2005

Začiatkom roka sa predstavil slovenský dizajn v Berlíne na spoločnej výstave ôsm ich nových členov Európskej únie pod názvom RE:DESIGN Europe. Usporiadalo ju Internationales Design Zentrum v dobre navštevovanom Múzeu komunikácie v rušnom centre mesta. Jej zámer bol predstaviť nové členské krajiny únie – Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko a zviditeľniť ich prostredníctvom dizajnu, ktorého medzinárodný jazyk ľahšie sprostredkuje poznávanie odlišných kultúr a životného štýlu. Ambíciou usporiadateľa bolo prilákať na výstavu aj zástupcov hospodárskej sféry a podporiť možné podnikateľské kontakty. Vo víziách budúceho rozvoja Európy prikladá veľký význam, dizajnu, čo je zahrnuté aj v Lisabonskej stratégii.

Každá zo zúčastnených krajín pripravila kolekciu, ktorá reprezentuje kvalitu a osobitosť dizajnu danej krajiny. Koncepcia slovenskej časti stavala na rôznosti podôb súčasného slovenského dizajnu, v ktorom je tradícia, kreativita, kvalitná priemyselná produkcia i experiment. Vo všetkých týchto oblastiach možno nájsť zaujímavé príklady tvorivých osobností dizajnérov a firiem.

Sprievodnou akciou výstavy bola aj prednáška Sylvie Jokelovej na tému: Slovenský dizajn – priemysel, vzdelávanie a experiment, ktorú organizačne pripravilo SCD. Prednáška mala dobrú návštevnosť, účastníci sa zaujímali najmä o výsledky v oblasti experimentu a dizajnu v spojení s remeslom.

Vystavujúci dizajnéri a firmy:

Liquid Ice, odev a ruksaky pre outdoorové športy
Dizajn: Erika Pussová, Jana Prokopová, Dušan Beláň, Martin Šuchaň
Výstavovateľ: Trek Sport Trade

Kreslá: Momo, Chair , dizajn: Marek Škripeň
Výrobca: Woo, Bratislava

Kreslo Krab , dizajn: Ivan Čobej
Výribca: Brik, Kremn ica

Kolekcia fúkaného nápojového skla, vázy s platinovým dekorom
Dizajn: Patrik Illo
Gurmán, Fascination, nápojové sklo
Dizajn: Miloš Janků  
Výrobca:: Rona. Ledn ické Rovne

Benest, Bicykel
Dizajn: Pavel Masopust
Výrobcovia: Comp-let Sen ica, Benest, Jablonne nad Orlicí

Misy Korzet I.- II.
Dizajn: Tibor Uhrín

Misy Torzo
Dizajn: Júlia Kunovská

Svietidlá Mini, Midi, Maxi
Dizajn: Šimon Mišurda
Výrobca: Draat Studio, Trnava

Perforované textílieI. – III.
Dizajn: Karol P ichler

Čisté riešenia (polička, stojan na časopisy, podnos na kávu)
Dizajn: Silvia Jokelová

Sprievodnou akciou k výstave boli tri odborné prednášky: Maďarsko a Bauhaus, Český dizajn včera a dnes a Dizajn na Slovensku – vzdelávanie priemysle, experiment. Prednášku o slovenskom dizajne sprevádzanú bohatým vizuálnym materiálom predniesla z podnetu SCD Mgr. Art. Sylvia Jokelová 23. februára.

Informácie: pekarova@sdc.sk