Aktivity

Medzinárodné bienále dizajnu 2006 Saint-Etienne
22. november – 3. december 2006, Saint-Etienne, Francúzsko

Fotodokumentácia

Organizácie tohtoročného Medzinárodného bienále dizajnu v Saint-Etienne sa ujal nový tvorivý tím - La Cité du Design, ktorý prehliadku orientuje viac na profesionálny dizajn. Zámerom nového tímu je podnietiť verejnosť k živej participácii na podujatí, a to najmä vytvorením platformy pre dialóg a výmenu skúseností. Bienále sa má stať verejným fórom, inovatívnym, mestom dizajnu – Cité du Design, otvoreným pre poznanie, tvorbu, výuku a výskum prostredníctvom dizajnu. Cité du Design propaguje víziu dizajnu ako profesie, ktorá hľadá a vytvára konkrétne formy pre nový spôsob žitia, či užuž ide o  objekty, grafický dizajn alebo služby. Bienále v Saint-Etienne predstavuje najvýraznejšie tendencie súčasného dizajnu a pokúsi sa naznačiť jeho ďalšie smerovanie. Podujatie bude i tentoraz hostiť významné osobnosti a prezentovať dizajn z mnohých krajín, súčasťou sprievodného programu budú semináre, tréningové programy, workshopy a konferencie. 

Trvanie bienále:                        22. 11. – 3. 12. 2006, otvorené denne medzi 10. – 19. hod
Dni profesionálov:                    22. 11 – 24. 11.
Otvorené pre študentov:           23. 11. – 3. 12.
Otvorené širokej verejnosti:     25. 11. – 3. 12. 

Výstavy a podujatia zo slovenskou účasťou:

Free style
Komisár výstavy – tím Cité du Design
Free style je výstava francúzskych i zahraničných, súkromných alebo verejných inštitúcií, dizajnérskych agentúr, dizajnérov a dizajnérskych združení a ich prác v oblasti voľnej tvorby.
Prehliadka prezentuje mobilné výstavy s autorskou koncepciou a výstavy vytvorené výlučne pre Bienále 2006.
Garantom slovenskej účasti na Bienále dizajnu 2006 v Saint Etienne je Slovenské centrum dizajnu. V rámci Free style prezentuje výstavnú kolekciu „Na lúke“ (architektonický návrh - Karol Weisslechner), kde vystavujú:  Matej Bezúch – kolekcia šperkov Hypermarket, Roman Ficek – svietidlo Ufo, Patrik Illo – kolekcia objektov, Lukáš Jablonovský – svietidlá Tatra 603 a VW Beatle, Sylvia Jokelová – kolekcia šperkov Trophy, Ľubica Kurhajcová – obrusy s potlačou, Bety Majerníková – kolekcia šperkov.Small personal gadgets, Ivica Markovičová – sklenené objekty Flowers a Scarf.

Design & Shops
Komisár výstavy – Nathalie Arnould
Koncepcia projektu vychádza z autentického prostredia mesta – dizajnéri vystavujú svoje objekty v obchodoch, súvislosť so zameraním predajne nie je podmienkou. Dizajnéri tak vstupujú do prostredia predajcov alebo podnikateľov a majú ponúknuť originálny predajný  produkt.
Slovensko v projekte zastupuje kolekcia objektov Patrika Illa.

Výber z ďalších výstav:

Cohabitations – a personal view by Matali Crasset
Rozsahom najväčšia výstava bienále hostí medzinárodne známu dizajnérku Matali Crasset, ktorá predstavuje projekty na tému domov, jeho okolie i vzdialenejší svet. Výstava výstižne napĺňa predstavu Cité du Design o otvorenosti a všestrannosti nazerania na svet a ľudí, o objavovaní a hľadaní nových nápadov a skúseností.

Gooood Food
Výstava skúma vzťah jedla a dizajnu.

Eden ADN
Dizajn žijúcich vecí.

Écoles & Enterprises (Schools and Businesses)
Výstava prezentuje spoluprácu škôl dizajnu z rôznych kútov sveta s výrobcami.

It depends... between Art and Design
Hľadanie hranice medzi umením a dizajnom očami Múzea moderného umenia v Sain-Etienne a Cité du Design.

Héritage at Territoire Design
Tvorba študentov viacerých škôl architektúry v Saint Etienne. 

Viac o bienále: www.citedudesign.com