Aktivity

Slovenská typografia 20. storočia  II. - Generácia 70. a 80. rokov

Sprievodná výstava Trienále plagátu Trnava 2006

Dom umenia, nám. SNP, Bratislava
14. 9. – 25. 10. 2006

Výstava Slovenská typografia  20. storočia II. je najväčšia sprievodná akcia Trienále plagátu Trnava 2006. Svojím rozsahom pokrýva dve poschodia výstavných priestorov v Dome umenia na námestí SNP v Bratislave.
Typografia II. je druhým pokračovaním výstavného triptychu Slovenská typografia XX. storočia, ktorýsa začal roku 2005a jej začlenenie do trienále nie je náhodné.

Autor a kurátor výstavného cyklu prof. Ľubomír Longauer: „Sledujeme hlavný cieľ: odstrániť výstavné a umeleckohistorické manko v typografickej tvorbe  a zároveň upriamiť pozornosť na túto oblasť, ktorá akoby v poslednom čase vypadla nielen z výtvarného umenia, ale i kultúry. Chceme zdôrazniť kontinuitu vývoja. Kvôli nedostatku  inštitúcií a zlému stavu archívov sa postupne vytvoril v mladších generáciách pocit bezdejinnosti. Skromné slovenské dejiny typografie sú však napriek diskontinuite pozoruhodné.“
Typografia II. má retrospektívny charakter. Prezentuje 29 tvorcov z dvoch generácií, ktorých tvorba spadá do zložitého obdobia normalizácie v 70. a 80. rokoch. Ľ. Longauer o autoroch hovorí: „Starší príslušníci týchto generácií zažili debut koncom šesťdesiatych rokov alebo v týchto rokoch absolvovali väčšinu svojho štúdia. Živili sa ako vedeli a mohli. Grafický dizajn bol pre nich najčastejším zdrojom obživy. Niektorí popri ňom pestovali aj voľnú tvorbu, niektorí popri inej tvorbe do tejto oblasti odskočili, ďalší sa jej venovali systematicky a programovo.“ Popri dielach zo 70. a 80.  rokov autori predstavujú aj svoju súčasnú tvorbu. Výstava je prehliadkou možností vzťahu písma, znaku a obrazu v širokej škále jeho možností. Na výstave sú ukážky značiek, vizuálneho štýlu, plagátov, knižnej grafiky, no aj voľná tvorba, ktorá využíva prvky typografie.

Zoznam vystavujúcich autorov:
Pavel Blažo (1943), Dušan Junek (1943), Tomáš Písecký         (1943-2006), Juraj Žilinčár (1946), Jozef Habodász (1946), Rudolf Sikora (1946), Dezider Tóth (1947), Peter Ďurík (1947), Svetozár Mydlo (1948), Jozef Dóka (1948), Dušan Kállay (1948), Ľubomír Longauer  (1948), Ján Zavarský (1948), Peter Roller (1948), Peter Horváth (1949), Ladislav Vančo (1949), Viktor Hulík (1949), Pavel Choma (1950), Daniel Fischer (1950), Daniel Zachar (1950), Eva Kovačevičová (1955), Zuzana Chmelová (1954), Stanislav Stankoci (1958), Jozef Dobiš (1958), Pavol Rozložník (1958), Milan Machajdík (1958), Peter Pisár (1958), Ivan Bílý (1959), Ján Novosedliak (1959)