Aktivity

BIO 22 Ľubľana

Organizátori BIO vyzývajú k účasti dizajnérov, výrobcov, pedagógov a študentov, ktorí aktívne pôsobia v oblasti dizajnu, ako aj organizácie, ktoré sú oprávnené propagovať dizajnérske diela autorov. Prihlásené práce musia byť realizované produkty alebo koncepty a nesmú byť prezentované pre 1. januárom 2008.
Všetky práce posúdi odborná porota, ktorá  ich odporučí na ocenenie a na výstavu.

Uzávierka prihlášok : 1. 2 - 12. 4. 2010

Účastnícky poplatok: 80 eur za každú prihlášku v kategórii produkt , grafický a informačný dizajn, 20 eur za prihlášku v kategórii koncepty a študentský dizajn.

Slovenské centrum dizajnu prihlási na bienále výberovú kolekciu slovenského dizajnu.

Viac informácií: www.bio.si