Aktivity

Čas na hru – hračka a dizajn pre deti

Súťaž vypísalo Slovenské centrum dizajnu za účelom podporiť tvorbu dizajnu hračky pre deti, interiérových a športových zariadení či iných hravých predmetov. Súťaž bola určená pre študentov vysokých a stredných škôl s výučbou dizajnu.
Koncom roku 2009 odborná porota vyhodnotila prihlásené práce a zostavila jadro výstavnej kolekcie pre Bolognu.
Porota pracovala v zložení: Ivan Čobej, dizajnér, Václav Kautnam, dizajnér, Adriena Pekárová, teoretička dizajnu, Jerry Koza, architekt, dizajnér, ČR, Miroslava Vallová, koordinátorka slovenskej účasť na veľtrhu v Bologni.
Celkovo bolo do súťaže zaslaných 162 prác zo 4 vysokých a 6 stredných škôl z ktorých porota vybrala 47.
Zúčastnené školy:
VŠVU Bratislava, 20 prác, vybraných 11, TU Košice, 20 prác, vybraných 6,
STU Bratislava, 5 prác, vybraná 1, TU Zvolen, 3 práce, vybraná 1,
ŠÚV J. Vydru Bratislava, 23 prác, vybraných 11, ŠÚV Ružomberok, 35 prác, vybraných 12 prác, ŠÚV Kremnica, 28 prác, vybrané 3, SOŠD Spišská Nová Ves,
8 prác, vybraná 1, SOŠ Trenčín, 5 prác, vybrané 0, ŠÚV Košice, 18 prác, vybraná 1.
Výberová kolekcia je doplnená o práce profesionálnych dizajnérov.
V januári 2010 zorganizovalo SCD aj detskú porotu, ktorej členmi bolo 10 detí rôznych vekových skupín. Deti mali možnosť vybrať hračku, ktorá ich najviac zaujala, organizátori zase možnosť konfrontácie pohľadu detského užívateľa a odbornej poroty.

Fotogaléria - porota