Aktivity

Čas na hru – výstava hračiek

Termín: 23. marec – 11. apríl  2010
Miesto: Palazzo Accursio, Radnica mesta Bologna, Taliansko

Výstava, ktorú pripravilo Slovenské centrum dizajnu, je súčasťou sprievodného programu slovenskej prezentácie na veľtrhu detskej knihy v Bologni, kde je Slovensko čestným hosťom.

Jadrom výstavy je výber z výsledkov súťaže na tému hračka pre stredné a vysoké školy s výučbou dizajnu, ktorú zorganizovalo Slovenské centrum dizajnu koncom roka 2009. Študentské práce vybrala odborná porota, kurátorky výstavy Katarína Hubová a Adriena Pekárová doplnili výstavnú kolekciu o hračky z tvorby profesionálnych dizajnérov.

Výstavná kolekcia pozostáva z vyše 70 hračiek – stavebníc, skladačiek, hojdačiek a pohybovadiel, zvieratiek a domčekov, pomôcok na rozvoj motoriky, logiky a kreativity – vytvorených z rôznych materiálov. Okrem dreva, ktoré je najčastejším materiálom najmä hračiek od študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, študenti pracovali s textilom, plastmi, ale aj použitými a odhodenými predmetmi. Výber dreva súvisí jednak s tradíciou konkrétnych zúčastnených škôl aj slovenského remesla, ale aj so snahou o ocenenie vlastností prírodných materiálov v intímnom prostredí človeka. Téma hračky poskytla študentom šance uspokojiť záľubu v hravosti, ktorá k ich veku patrí, ale aj ukázať zmysel pre humor, vtip, kreativitu príťažlivým spôsobom.
Študentskú kolekciu dopĺňajú hračky profesionálov, ktorí sa dlhodobo venujú hračke  - Tibora Uhrína, pedagóga Fakulty umení TU v Košiciach a Mariana Hubu, pedagóga ŠÚV J. Vydru. Vystavené budú aj knihy – skladačky mladého grafického dizajnéra Karola Prudila.

Výstava je rozšírená o priestor na hranie pre detských návštevníkov výstavy, v ktorom si môžu vyskúšať niekoľko drevených stavebníc z produkcie firmy Veva – stavebnice Gringo (dizajn Tibor Uhrín) a Pedro a Brico (dizajn T. Uhrín, Peter Juščák a Jozef Kurilla).

Vybraných 15 hračiek zo súťaže bolo podkladom pre vytvorenie rovnomenného animovaného filmu, ktorý sa bude premietať na plazmovej obrazovke v expozícii. Režisérkou a animátorkou tohto filmu je Eva Janovská, ktorá ma za sebou animátorskú prácu na niekoľkých ocenených projektoch (film Chyťte ho a a inscenáciu Kráska a zviera). Spolu s filmom  Čas na hru sa bude premietať aj ďalší animovaný film Viliam; jeho autorka Veronika Obertová ho vytvorila ako svoju diplomovú prácu na katedre dizajnu VŠVU v Bratislave. Papierové postavičky z filmu sa predstavia tiež na výstave.

 

Vystavujúce školy

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Ateliér produkt dizajn, pedagóg František Burian
Ateliér industrial dizajn,. Ferdinand Chrenka
Kurz dizajnu, Miroslav Debnár
www.vsvu.sk

Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu
Pedagógovia: Peter Humaj, Peter Lehocký
www.stuba.sk

Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a výrobkov z dreva
Pedagógovia: Marián Laššák, Štefan Schneider, Marián Ihring
www.tuzvo.sk

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
Pedagógovia: Ing. Tibor Uhrín, Dušan Šuch
www.tuke.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava, Oddelenie dizajnu a tvarovania dreva
Pedagógovia: Marián Huba, Martin Hartiník, Roman Hrčka, Dušan Rychtárik
www.suvba.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Oddelenie hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia: Ľubomír Žila, Michal Hanula
www.suvrk.edu.sk

Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves, Dizajn a tvarovanie dreva
Pedagóg: Jaroslav Tomaščík
www.spsdsn.edu.sk/

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, Tvarovanie priemyselných výrobkov, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia: Andrea Rolková, Viliam Pirchala
www.suv.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Pedagógovia: Peter Lörinc, Ľudmila Benková
www.suvke.sk

Informácie:
Michlíková, michlikova@sdc.sk, tel. 0918 110 255