Aktivity
Čas na hru na Designbloku 2010

Výber z výstavy, ktorú pripravilo Slovenské centrum dizajnu. Výstava bola pôvodne súčasťou sprievodného programu slovenskej prezentácie v marci 2010 na veľtrhu detskej knihy v Bologni, kde bolo Slovensko čestným hosťom veľtrhu.

Výstave predchádzala súťaž, ktorú vypísalo SCD pre stredné a vysoké školy  s výučbou dizajnu. Študentské práce pre bolonskú výstavu vybrala odborná porota, kurátorky výstavy Katarína Hubová a Adriena Pekárová  ju doplnili o hračky z tvorby profesionálnych dizajnérov.

Výber vystavenej kolekcie pozostáva zo  40 hračiek -  stavebníc, skladačiek, hojdačiek a pohybovadiel, zvieratiek, pomôcok na rozvoj motoriky, logiky a kreativity – vytvorených z rôznych materiálov. Okrem dreva, ktoré je najčastejším materiálom najmä hračiek od študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, študenti pracovali s textilom, plastmi, ale aj použitými a odhodenými predmetmi. Výber dreva súvisí jednak s tradíciou konkrétnych zúčastnených škôl aj slovenského remesla, ale aj so snahou o ocenenie vlastností prírodných materiálov v intímnom prostredí človeka. Téma hračky poskytla študentom šance uspokojiť záľubu v hravosti, ktorá k ich veku patrí, ale aj ukázať zmysel pre humor, vtip, kreativitu príťažlivým spôsobom.
Študentskú kolekciu dopĺňajú hračky  Tibora Uhrína, pedagóga Fakulty umení TU v Košiciach, ktorý sa dlhodobo venuje tejto disciplíne. Vystavené sú aj knihy – skladačky mladého grafického dizajnéra Karola Prudila.

Výstava bola rozšírená o priestor na hranie pre detských návštevníkov výstavy, v ktorom si môžu vyskúšať niekoľko drevených stavebníc z produkcie firmy Veva – stavebnice Gringo (dizajn Tibor Uhrín) a Pedro a Brico (dizajn T. Uhrín, Peter Juščák a Jozef Kurilla).

 

Vystavujúce školy

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Ateliér produkt dizajn, pedagóg František Burian
Ateliér industrial dizajn,. Ferdinand Chrenka
Kurz dizajnu, Miroslav Debnár
www.vsvu.sk

Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a výrobkov z dreva
Pedagógovia: Marián Laššák, Štefan Schneider, Marián Ihring
www.tuzvo.sk

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
Pedagógovia: Ing. Tibor Uhrín, Dušan Šuch
www.tuke.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava, Oddelenie dizajnu a tvarovania dreva
Pedagógovia: Marián Huba, Martin Hartiník, Roman Hrčka, Dušan Rychtárik
www.suvba.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Oddelenie hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia: Ľubomír Žila, Michal Hanula
www.suvrk.edu.sk

Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves, Dizajn a tvarovanie dreva
Pedagóg: Jaroslav Tomaščík
www.spsdsn.edu.sk/

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, Tvarovanie priemyselných výrobkov, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia: Andrea Rolková, Viliam Pirchala
www.suv.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Pedagógovia: Peter Lörinc, Ľudmila Benková
www.suvke.sk

 

Miesto: Designblok, Superstudio, Bubenská 1, Praha 7
Termín: 5. – 10. október 2010