Aktivity

Design Connection – Kooperačná burza

Prvá kooperačná burza dizajnérov a firiem sa uskutoční 21. novembra v Design Factory v Bratislave

Pozvánka
Čo je kooperačná burza
Program
Registrácia

informacie aj na www.een.sk

Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie a Slovenské centrum dizajnu pripravili prvú kooperačnú burzu pre firmy a dizajnérov. Jej cieľom je vytvoriť platformu pre hľadanie budúcich potenciálnych partnerov z radov dizajnérov, podnikateľov, školy.... Podujatie sa koná na medzinárodnej úrovni vďaka zapojeniu Enteprise European Network.

Čítajte pripojené informácie!