Aktivity
Dizajn na Slovensku 1990 – 2005

© Slovenské centrum dizajnu 2006
ISBN 80-968658-6-2

Publikáciu možno zakúpiť v knižnici SCD, objednať na dobierku alebo kúpiť priamo u vybraných predajcov Artforum, Prospero, Reduta

Autori: Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová
Rozsah: 120 strán, formát 16 x 23 cm
Cena: 280 Sk

Publikácia vyšla vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR.

Slovenské centrum dizajnu vydalo na konci roka 2006 publikáciu o dizajne na Slovensku, ktorá zaznamenáva vývoj za posledných pätnásť rokov, keď sa udiali zásadné spoločenské a ekonomické zmeny. Situáciu dokumentuje 42 príbehov produktov, ktoré reprezentujú zaujímavú spoluprácu dizajnéra s priemyslom, významné domáce alebo zahraničné ocenenia, posun vo vývoji dizajnu, ale aj idey a spôsob myslenia autorov. V publikácii je veľa úspešných produktov s vynikajúcim dizajnom, ale aj dizajnérskych návrhov, ktoré sa nakoniec do výroby nedostali či unikátnych kusov, ktoré sa pohybujú na hranici medzi dizajnom a remeslom. Šírka a rozmanitosť zastúpených produktov dokumentuje špecifiká v tejto oblasti a škálu, v ktorej sa dizajn na Slovensku pohybuje.
Pri tvorbe obsahu sme vychádzali z databázy dizajnérov, produktov, firiem a dizajnérskych škôl pre rovnomennú výstavu z roku 2005. Rozšírili sme ju o mená osobností, ktoré predstavujú kontinuitu s predchádzajúcimi desaťročiami a tiež o mladšiu generáciu, ktorá prišla s novými produktmi pre priemysel. V závere dokumentujeme samotnú výstavu Dizajn na Slovensku z roku 2005, ktorá sa konala na jeseň 2005 v Bratislave a národné súťaže dizajnu od roku 1993 do roku 2005.

V publikácii je zaradené zhodnotenie vývoja sledovaného obdobia z pera popredného slovenského teoretika dizajnu Zdena Kolesára a zhrnutie skúseností z pätnásťročnej existencie Slovenského centra dizajnu, ktoré vzniklo v januári 2001.

Objednávky adresujte na:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
PO Box 131
814 99 Bratislava
alebo: sdc@sdc.sk