Aktivity
dizajn – manažment – profit  (d-m-p)

Akcia:      dizajn – manažment – profit  (d-m-p)
             Neformálne diskusné fórum so Xeniou Viladas zo Španielska

Termín:  
8. novembra o 9.00 hod.

Miesto:
   
Divadlo Meteorit, Čulenova ul. 3,  Bratislava

Pozvaní:  
študenti dizajnu a manažmentu, profesionálni dizajnéri a manažéri podnikov,   odborní novinári, podnikatelia a inovátori z oblasti hospodárstva, verejnosť, ktorá sa zaujíma o dizajn a manažment.

Slovenské centrum dizajnu pripravilo na 8. novembra 2010 v divadle Meteorit neformálne diskusné fórum s medzinárodne uznávanou odborníčkou na dizajn a manažment Xeniou Viladas z Madridu, ktorá predstaví svoju knihu Managing Design for Profits a bude hovoriť o využívaní dizajnu vo firemnej praxi. Dôležitou súčasťou bude diskusia. Autorka knihy má bohaté skúsenosti z reálneho prostredia firiem, ktoré veľmi dobre pozná. Jej kniha nie je teoretická rozprava o pojmoch, ale sama ju nazýva „nástrojom na každý deň, na praktické použitie prispôsobené korporátnej stratégii každej organizácie“. Manažovanie dizajnu nie je silnou stránkou riadenia našich firiem, neskúsenosť a nedôvera voči dizajnu je zdrojom omylov a chýbajúcej odvahy investovať do inovácií produktov a služieb. Stretnutie s odborníčkou zo Španielska je dobrou príležitosťou na získanie nových informácií a podnetov najmä pre mladých začínajúcich dizajnérov a podnikateľov, ako aj manažérov z malých a stredných podnikov.
Súčasťou fóra je aj predstavenie niekoľkých projektov mladých dizajnérov, ktorí už vstúpili do podnikania, alebo sa o to pokúšajú. Porovnanie zahraničných a našich domácich skúseností bude príležitosťou na diskusiu.
Stretnutie so Xeniou Viliadas je pokračovaním cyklu neformálnych diskusných fór, ktorý začal v minulom roku na tému Kreatívny podnikateľ – dizajnér a zaoberal sa problémami uplatnenia mladých dizajnérov v reálnom podnikateľskom prostredí.

Účasť na stretnutí dňa 8. novembra 2010 si treba vopred rezervovať mailom na dubravova@sdc.sk do 3. novembra 2010!

Uveďte, prosíme, svoje meno, mesto bydliska, profesiu a mailovú adresu.

Kontakt:
Dáša Dúbravová, dubravova@sdc.sk, +421 918 110 247

Xenia Viladas (/1957)
Študovala ekonomiku na Barcelonskej univerzite a svoj profesionálny život začala v textilnom odvetví. Počas profesionálnej kariéry v dizajne sa podieľala na top manažmente relevantných španielskych inštitúcií ako Barcelonské centrum dizajnu (Barcelona Design Centre – BCD) alebo Španielska agentúra na podporu dizajnu a inovácií (Spanish Agency for the promotion of Design an Innovation – ddi.)
Nedávno založia v Madride spoločnosť nazvanú Xenia Viladas Design Management Consultants – XVDMC, ktorá poskytuje poradenstvo vo všetkých oblastiach týkajúcich sa dizajnu pre spoločnosti, dizajnérov a verejné organizácie.
Xenia Viladas sa venuje aj prednáškovej činnosti ako členka poradenskej rady Inštitútu dizajn manažmentu (Design Management Institute – DMI) od roku 2000 a MBA (Design Management)  na Univerzite vo Westminsteri (UK), píše a vyučuje manažment dizajnu, súčasne sa zúčastňuje ako členka medzinárodných porôt dizajnu. Napísala knihu Managing Design for Profits (Index Book 2010), v roku 2010 jej vyjde ďalšia kniha Design Service.
Foto Xenia Viladas

Slovenské centrum dizajnu
Organizácia pôsobí v rezorte Ministerstva kultúry SR a venuje sa podpore dizajnu formou výstav, súťaží, publikačnou činnosťou. Vydáva časopis Designum, organizuje súťaž Národná cena za dizajn, buduje IS Dizajn, vedie odbornú knižnicu dizajnovej literatúry a spolupracuje so zahraničím. Spracováva informácie o súčasnosti dizajnu a zbiera poznatky o vývoji dizajnu na Slovensku. V programe podpory mladých dizajnérov pripravuje stretnutia s odborníkmi a diskusie o problémoch uplatnenia dizajnu.