Aktivity
10. ročník Medzinárodného bienále dizajnu v Saint-Étienne

10. ročník Medzinárodného bienále dizajnu v Saint-Étienne

V novembri 2008 sa uskutoční jubilejný 10. ročník Medzinárodného bienále dizajnu vo francúzskom Saint-Étienne. Jeho vznik iniciovala tamojšia Vysoká škola umenia a dizajnu a jej rektor Jacques Bonnaval.

V súčasnosti má organizáciu bienále na starosti spoločnosť Cité du Design (Mesto dizajnu), ktorá rozvíja pôvodnú myšlienku pravidelného stretnutia študentov dizajnu a profesionálov na čoraz širšej medzinárodnej úrovni. Pomáha jej v tom aj dynamický ekonomický rozvoj regiónu Rhône-Alpes, v ktorom sa uplatňuje dizajn ako významný faktor konkurencieschopnosti miestneho priemyslu.

Bienále je kombináciou medzinárodného výstavného podujatia, na ktorom sa prezentujú dizajnéri aj firmy, súkromný a verejný sektor, so sprievodnými podujatiami pre výskumníkov, pedagógov, študentov dizajnu a príbuzných odborov, odborníkov z centier dizajnu a kultúrnych inštitúcií. Je miestom, ktoré podporuje dizajn v najširších súvislostiach.

V roku 2008 bienále otvorí svoje brány na dva týždne a tri víkendy, od soboty 15. 11. do nedele 30. 11. Je určené pre dizajnérov-profesionálov aj laickú verejnosť so záujmom o dizajn, ako aj pre  manažérov a výrobcov, ktorí zakomponovali dizajn do svojich rozvojových projektov. Špeciálne podujatia – sympóziá, konferencie a iné – sa uskutočnia v dňoch 17. – 19. 11.

Kurátorom bienále 2008 bude britský teoretik dizajnu John Thackara (1951), pôvodne filozof a žurnalista, v rokoch 1989 – 1992 riaditeľ výskumného centra Royal College of Arts v Londýne, v rokoch 1993 – 1999 riaditeľ Holandského inštitútu dizajnu v Amsterdame, a predovšetkým zakladateľ inovačnej dizajnérskej siete Doors of Perception (Brána vnímania), projektu, ktorý spojil dizajnérov, filozofov a expertov z iných disciplín do platformy nového myslenia o dizajnérskom výskume a budúcnosti dizajnu vôbec. Doors presadzuje nové technológie v službách zlepšenia kvality každodenného života. Hlavnou myšlienkou tohtoročného bienále preto bude výskum ako rozhodujúci faktor udržateľnosti rozvoja na úrovni miest a regiónov. Thackara bude svoje myšlienky demonštrovať priamo na príklade projektov v Saint-Étienne a okolí.

Projekty zamerané na ekológiu a sociálno-ekonomický rozvoj daného územia budú mať nasledujúce hlavné témy:

1. Dizajn ako nástroj inovácie

Dizajn je významný strategický nástroj ekonomického rozvoja, predovšetkým v ére ekonomiky založenej na poznaní. V rámci bienále sa predstavia firmy a ich stratégie dizajnu, futurologické projekty a už realizované inovácie. Na výstave budú prezentované experimentálne projekty a unikáty, ako aj koncepčné produkty (funkčné prototypy, modely, atď.).

2. Dizajnérska kresba ako objekt, štruktúra a estetická kategória

Na bienále sa budú skúmať rôzne dimenzie dizajnérskej kresby – status návrhu v súvislosti s novými technológiami, kresba ako grafické médium, porovnanie práce grafického dizajnéra, web dizajnéra a výtvarného umelca.

3. Výučba dizajnu

Vysoká škola umenia a dizajnu v Saint-Étienne udržiava živé kontakty s dizajnérskymi akadémiami vo viac ako 80 krajinách sveta. Zúčastnené školy budú zodpovedné za svoje expozície zamerané na výskum v podmienkach národnej kultúry a metodológie práce.

4. Pohľad na medzinárodný vývoj dizajnu

Medzinárodné bienále dizajnu v Saint-Étienne je miestom, kde sa prezentujú najnovšie trendy v dizajne s akcentom na mladú dizajnérsku generáciu. Okrem produktov mladých dizajnérov je tu priestor na interdisciplinárne projekty zamerané predovšetkým na interakciu dizajnu a architektúry v mestskom a vidieckom prostredí. Aj táto sekcia bude sprevádzaná konferenciami, sympóziami a workshopmi.

Okrem výstavného areálu sa bienále rozšíri aj na obchody v centre mesta Saint-Étienne, kde sa uskutoční sekcia Design & Shop, a na okolité lokality, v ktorých sa budú konať off podujatia.

Vystavovatelia na Medzinárodnom bienále dizajnu 2008

Bienále je koncipované pre širšie odborné publikum –  dizajnérov, študentov, výrobcov, teoretikov, novinárov – ale aj pre bežné publikum. Výstava je zostavená z výberu prihlásených dizajnérov, ktorí sa môžu rozhodnúť pre ktorúkoľvek tému bez určenia limitov jednotlivých disciplín. Zahraničné inštitúcie zostavia svoj výber dizajnérov a špeciálna sekcia bude venovaná mladým európskym dizajnérskym talentom.

Výstava predstaví produkty, ale aj grafický dizajn a služby. Jej cieľom je ukázať inovačné trendy spôsobu života spoločnosti cez rôzne témy a riešenia dizajnérov z celého sveta. Tí budú môcť experimentovať alebo riešiť konkrétny projekt v spolupráci s priemyslom. Dôležitá bude ich kultúrna a symbolická hodnota, ale aj funkčné a technologické aspekty.

Na bienále budú v hlavnej expozícii prezentované vybrané produkty súčasného francúzskeho a medzinárodného dizajnu. Jej cieľom bude ukázať aktuálny obraz spoločnosti a jej rituálov prostredníctvom dizajnu a kreativity. V tejto sekcii sa na väčšom priestore predstavia traja prihlásení dizajnéri, ktorých vyberú na základe výnimočnosti ich prác.

V ďalšej sekcii venovanej 10. výročiu bienále organizátori uvedú 10 výnimočných osobností dizajnu, ktoré sa zúčastnili predchádzajúcich ročníkov.

 

Prihláška na Medzinárodné bienále dizajnu Saint-Étienne 2008

Voľná téma

Na výstave budú sústredené vybrané projekty jednotlivých dizajnérov a dizajnérskych agentúr a inštitúcií (súkromných aj verejných) z Francúzska a zo zahraničia. Exponáty budú dodané na kľúč špeciálne pre bienále. Projekty budú predstavené kurátorom jednotlivých sekcií, ktorí si urobia vlastný výber exponátov. Celkový dizajn výstavy zabezpečí usporiadateľ.

Miesto konania bienále: Cité du Design, bývalá továreň na zbrane v Saint-Étienne.

Termíny: 15. – 30. 11. 2008. V dňoch 17., 18. a 19. 11. sa uskutočnia sympóziá, konferencie a ďalšie sprievodné podujatia určené pre odborníkov. V čase od 24. do 28. 11. budú podujatia a organizované prehliadky zamerané na školy.

Ocenenia: Cena bude udelená jednému projektu, ktorý najlepšie splní kritériá poroty. Kritériá budú čoskoro publikované na internetovej stránke podujatia.

Termíny a podmienky účasti:

Projekty nesmú byť staršie ako z januára 2007. Na bienále bude vystavený výber projektov.

Uzávierka prihlášok: 7. 3. 2008.

Rozhodnutie poroty bude uverejnené po 7. 4. 2008.

Dátum dodania sprievodného materiálu k vybraným projektom: 2. 5. 2008.

Dodanie exponátov: od 3. do 14. 11. 2008.

 

Požiadavky na prihlášku

  1. Prihláška musí byť riadne vyplnená a podpísaná (formulár prihlášky je v prílohe alebo v pdf formáte na uvedenej internetovej stránke).
  2. Súčasťou je CV dizajnéra alebo profesionálny profil agentúry/inštitúcie.
  3. Popis projektu v angličtine alebo francúzštine sprevádzaný vizuálnymi dokumentmi na CD. Obrázky v jpg formáte, 300 dpi, minimálna veľkosť 10 x 15 cm. Treba priložiť aj farebnú vytlačenú verziu projektu. Účastník bienále postupuje tieto materiály organizátorovi na voľné použitie v propagačných a tlačových materiáloch súvisiacich s bienále.

Formulár – z anglickej verzie alebo na www.citedudesign.com.

Účasť na bienále je bezplatná. Účastník si sám hradí transport, zabalenie ako aj poistenie exponátov. Vystavené objekty budú poistené organizátorom.

Prihláška pre firmy
Prihláška pre dizajnérov, dizajnérske agentúry a inštitúcie
Prihláška pre školy

ECOLES_GB.pdf
ENT_PART_GB.pdf
FREESTYLE_GB.pdf