Aktivity
Fórum dizajnu ´07

reinštalácia výstavy

Miesto: Satelit, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 14. 3. – 8. 4. 2007
Vernisáž: 14. 3. 2007 o 17.00 hod.

Vystava predĺžená do 22. 4. 2007

Kurátorky:
Katarína Hubová
Adriena Pekárová

Slovenské centrum dizajnu pripravilo reinštaláciu výstavy Fórum dizajnu ´07  v informačnom a výstavnom bode Satelit na Dobrovičovej ulici v Bratislave.

Výstava FD ´07 bola súčasťou veľtrhu Nábytok a bývanie 2007 v Nitre. Kurátorky jubilejného desiateho ročníka Fóra dizajnu 2007 pripravili tohtoročnú prehliadku z výberovej kolekcie nábytku slovenských dizajnérov z posledných dvoch rokov 2005 - 2007, prác študentov VŠVU Bratislava, TU Zvolen, TU Košice, ŠUV Bratislava a Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Kolekcia bola doplnená výberom exponátov českých dizajnérov z podujatia Art & Interior z Prahy.

Vo výstavnom a informačnom bode Satelit sa predstavuje výber exponátov z FD ´07, v ktorom sú zastúpené práce profesionálnych dizajnérov a študentov škôl s výučbou dizajnu.
Vystavujúci autori:
Peter Bližnák, Peter Bohuš, Ivan Čobej, Jozef Gašparík, Partik Illo, Tom Kelley, Veronika Kotradyová, Júlia Kunovská, Tibor Uhrín.

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Katedra dizajnu, Ateliér Produkt dizajn:
pedagóg František Burian – študenti Annamária Kovaľová, Radovan Martinček, Ladislava Repková, Samuel Rihák, Veronika Szaboová, Marián Vaňo.

Technická univerzita Zvolen, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov:
pedagóg Miroslav Chovan -  študentka Jana Kamenská, pedagóg Štefan Schneider – študenti Martina Pavlíková, Nina Schvarzová, Jana Kontrová.

Technická univerzita Košice, Katedra dizajnu:
Pedagógovia Tibor Uhrín a Jaroslav Tomaščík – študenti Júlia Dologová,  Mária Pospíšilová, Rafael Rybár, Peter Lisoň.

Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava, oddelenie dizajnu dreva:
pedagógovia Marián Huba a Martin Hartiník – študenti Filip Havlík, Lucia Šupolová, Ondrej Vrablic.

Organizátori vydali k podujatiu propagačný materiál.
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 13. 00 do 18. 00 hod.

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Katarína Hubová
hubova@sdc.sk
0907744 852

Fórum dizajnu 1997 - 2007
Fórum dizajnu oslávilo desať rokov svojej existencie. Jeho tradícia bola založená ešte v roku 1996, keď vznikol spoločný projekt Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Agrokomplexu Nitra, postavený na prezentáciu škôl s výučbou nábytkového dizajnu. Aj keď sa počas existencie Fóra dizajnu je koncepcia postupne menila, táto základná úloha zostala zachovaná, rovnako ako možnosť pre školy vystavovať študentské práce. Od roku 1998 sa Fórum dizajnu sústredí iba na slovenských dizajnérov.
Fórum dizajnu vzniklo v čase, keď sa dizajnéri viac venovali tvorbe solitérov a nábytkových objektov, ako prototypom pre sériovú výrobu. Vývoj však ukázal k väčšej previazanosti s malými a strednými podnikmi. Vytvoril okruh autorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na výstave. Posledné roky potvrdzujú, že je priestorom na prezentáciu mladých začínajúcich nábytkových dizajnérov. Mnohým z nich práve táto platforma pomohla pri rozhodovaní založiť si vlastnú firmu.