Aktivity
FASHION FLASH

Výstava Fashion Flash predstaví vo výstavnom a informačnom bode Satelit tento krát Ateliér odevného dizajnu VŠVU pod vedením Júlie Sabovej akad.mal. Ateliér už vyše 16 rokov vytvára slovenskú dizajnérsku špičku v oblasti módy. Nová nastupujúca generácia je silne ovplyvnená svetovými módnymi trendmi, ale súčasne vychádza z reálneho slovenského prostredia, čo sa veľmi odzrkadľuje v ich tvorbe. Absolventi ateliéru Júlie Sabovej reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni so skvelými výsledkami. Krásne, nápadité a originálne modely si môžu návštevníci pozrieť v štyroch miestnostiach, ktoré sú koncipované podľa farebnej škály. Biela, čierna a farebná miestnosť predstavia to najlepšie z tvorby študentov a absolventov ateliéru. V poslednej miestnosti vystaví svoje modely vedúca oddelenia Júlia Sabová.

Ateliér odevného dizajnu vznikol v roku 1992 ako výraz potreby samostatného štúdia odevného dizajnu. Tým sa rozšírila možnosť užšej špecializácie a cielený vývoj, čo prispelo k osamostatneniu a konštituovaniu samostatnej Katedry textilu VŠVU. Od roku 1994 vedie ateliér akad. mal. Júlia Sabová. Koncepcia jej výučby je založená na chápaní „módy“ ako celku, vo všetkých jej aspektoch a ako reflexia kultúrneho diania a životného štýlu. Krédom jej pedagogického pôsobenia je hlavne naučiť študentov, aby sa otvárali sa poznaniu, hľadali cesty a odkrývali horizonty vedúce k tvorbe odevu ako excelentnému kusu, artefaktu, ktorý sa dá rôzne kreovať až do polohy komerčnej konfekcie. Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. Tieto experimenty sú podporené remeselnou zručnosťou, krajčírskou tradíciou a cielene volenými zadaniami tém v prvých dvoch ročníkoch. Prispievajú k tomu odborné prednášky a informácie o aktuálnom dianí vo svete módy a módnych trendoch. Okrem toho študenti si musia hľadať vlastné inšpiračné zdroje a impulzy, vkladať autentický rukopis, skratku či tvaroslovie, k čomu je potrebná dobrá znalosť histórie odevu, modelácia a zručnosť.

Smerovaním a náplňou nie je len autorské chápanie odevu, ale aj priemyselné realizácie. Táto aktivita je podporená mnohými odbornou praxou „student working placement“ vo významných zahraničných organizáciách a módnych domoch, napríklad u Alexandra Mc Queena, vo firmách Preen, Scholcz a Boudica, VW, Michel Thierry či v módnom dome Balenciaga a iné.

Nosným prvkom pri tvorbe koncepcie, náplne a programu ateliéru je tvorivá spolupráca s inými ateliérmi na škole, napríklad s ateliérom šperk a kov, transport dizajn alebo priemyselný dizajn. Táto kooperácia študentov začína spoločným workshopom a výstupy sú verejne prezentované (Eine Kleine Sabo show - Praha, Cumulus - Bratislava, Sisonke-MQ -Viedeň., Play - Veľtrh hudobných nástrojov - Praha....)
K povinnej „jazde“ absolventa tohto ateliéru patrí verejná prezentácia bakalárskej a magisterskej diplomovej praktickej práce so všetkými náležitosťami, ktoré módna prehliadka prináša.
Profil absolventa odevného dizajnu dopĺňa aj semestrálny študijný pobyt na zahraničných školách, s ktorými má VŠVU podpísané bilaterálne výmenné dohody alebo v rámci programu Cumulus, Cepus a Erasmus.

Kontakt:          
Slovenské centrum dizajnu
Mgr. Daša Dúbravová
dubravova@sdc.sk
0903/186 439