Fórum dizajnu 2009 - Svetlo proti tme

12. ročník výstavy nábytku a bytových doplnkov

Termín: 10. -  15. marca 2009

Uzávierka prihlášok: 9. februára 2009

Slovenské centrum dizajnu ponúka dizajnérom a študentom dizajnu VŠ možnosť prihlásiť sa na výstavu Fórum dizajnu 2009 v Nitre. Pod názvom Svetlo v sieti budú prezentované svietidlá pre interiér, samostatné, alebo integrované do nábytku.
Prihlásené objekty môžu byť max. tri roky staré. Výstava je výberová.

Osvetlenie je rovnako dôležitou zložkou pri tvorbe interiéru ako vybavenie nábytkom. Svietidlá majú okrem praktickej úlohy – poskytovať svetlo tam, kde ho človek potrebuje –, aj ďalšiu dôležitú úlohu – vytvárajú atmosféru interiéru v nespočetných variantoch podľa potrieb užívateľa. A tomu zodpovedá aj kreatívny a príťažlivý dizajn svietidiel. Kolekcia svietidiel na Fóre dizajnu predstaví mnoho variantov úžitkového osvetlenia s primárnou praktickou funkciou, ale aj svietidiel, v ktorých ide o prekvapenie, zážitok.

Prihláška musí obsahovať údaje:
Meno a priezvisko dizajnéra (študenta + školy a pedagóga), názov produktu, rozmery, materiál, rok vzniku. Súčasťou musí byť aj obrázok prihláseného svietidla v digitálnej forme (formát pdf alebo jpg). Prosíme o dodržanie termínu uzávierky  9. februára 2009 vzhľadom na náročnosť prípravy výstavy a tlačených materiálov. Prihlášky posielajte e-mailom!

Informácia o výbere, termín a miesto zberu budú v dostatočnom predstihu oznámené.

Informácie a zber prihlášok:
Daša Dúbravová, dubravova@sdc.sk, 02/204/77315, 0918/110247