Aktivity
Zmyslov plné pohovky pre Sigmunda Freuda k 150. výročiu jeho narodenia


Reinštalácia výstavy vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit na Dobrovičovej ulici 3 v Bratislave od 14. 2. do 8. 3. 2007, otvorené denne okrem pondelka  od 13. 00 – 18. 00 hod.

SCD pripravilo v spolupráci s DC ČR a Českým centrom reinštaláciu výstavy, ktorá sa úspešne uviedla v Prahe, Viedni a Brne. Kurátorkami výstavy sú PhDr. Dagmar Koudelková a PhDr. Lenka Žižková.

Ako by stvárnili súčasní dizajnéri pohovku, na ktorej by dnes Sigmund Freud spovedal svojich  pacientov -  bola téma nesúťažného projektu Design centra ČR a Rakúskeho kultúrneho fóra v Prahe, ktorá bola predložená pri príležitosti 150. výročia narodenia Sigmunda Freuda významným českým dizajnérom a rakúskym, talianskym a americkým firmám. Téma bola úplne voľná, preto výsledkom projektu sú úplne odlišné prístupy a koncepty ako i použitie netradičných materiálov.
Po úspešnom uvedení výstavy v Prahe, Viedni a Brne predstavuje Slovenské centrum dizajnu
v Bratislave výber exponátov od 8 autorov - prototypov alebo už realizovaných produktov
ako variácií na slávnu sofu. Bratislavská prezentácia sústreďuje diela nasledujúcich autorov:
Miroslav Cikán / MCA atelier, Jan Čtvrtník / File-studio, Jan Fišer, Radek Hegmon / mmcité,
David Karásek / mmcité, Karel Kobosil, Miroslava Krausová, Pavel Šťastný / Plechárna,
Bořek Šípek / Arzenal, Jaroslav Šusta, jr.
Výstava je prístupná denne od 13, 00 do 18, 00 hod.

Sigmund Freud (1856 – 1939)
V máji 2006 si kultúrny svet pripomenul 150. výročie narodenia Sigmunda Freuda, ktorého učenie psychoanalýzy (psychoterapeutickej metódy a psychologickej teórie) sa natrvalo zapísalo do európskych a svetových dejín psychiatrie.
Sigismund Schlomo Freud sa narodil 6. 5. 1856 v Příboře (bývalom Freibergu). Na Morave žil len tri roky, potom sa jeho rodina presťahovala do Viene, kde strávil väčšinu svojho života. V roku 1938 utiekol pred nacistami do Londýna, kde zomrel 23. 9. 1939.
Neurológ a psychiater Sigmund Freud patrí nepochybne medzi významné európske osobnosti. Jeho pôsobenie zasiahlo mnoho odborov – medicínu (psychiatriu, psychológiu), spoločenské vedy (sociológiu, filozofiu), výtvarnú kultúru (maliarstvo, sochárstvo), literárny svet (spisovateľov, básnikov, umeleckých kritikov), svet filmu, fotografie a iné. Presahoval hranice vtedajšej vedy i spoločenských konvencí a bol preto obdivovaný a oslavovaný, rovnako ako kritizovaný a zatracovaný.
V dobe, keď Sigmund Freud vykonával lekársku prax, vo Viedni žili, navrhovali a vyrábali  nábytok výnimoční architekti (Otto Wagner, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Adolf Loos, Josef Frank a iní), ktorí spoločne so známymi firmami (napr. Thonet, Kohn, Wiener Werkstätte) stvárňovali súkromné i verejné interiéry vrátane bytových textílií, svietidiel, doplnkov a rôznych predmetov pre bytovú kultúru. Budovali sa tiež mnohé významné verejné stavby, medzi inými aj nemocnice a sanatóriá, odrážajúce duch vtedajšej doby (napr. sanatórium v Purkersdorfe). Rakúska nábytková tvorba má podľa niektorých teoretikov dva základné piliere – Thonetove stoličky a Freudov gauč. I dnes môžeme nájsť v rakúskej nábytkovej produkcii jasné odkazy na túto slávnu sofu (napríklad u Hansa Hollaina, Mattea Thuna, Paola Pivu a iných.).