Aktivity
Výstava Feeling of HI-MACS

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Polytrade CE

Spoluorganizátor: Design centrum ČR
Miesto: Satelit, výstavno-informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 17. 5. - 10. 6. 2007
Vernisáž: 17. 5. 2007 o 17:00 hod.

Slovenské centrum dizajnu a firma Polytrade CE v spolupráci s Design centrom ČR pripravili vo výstavno-informačnom bode Satelit reinštaláciu výstavy Feeling of HI-MACS.

Výstava predstavuje výsledky rovnomenného výberového projektu, ktorého cieľom bolo navrhnúť a vyrobiť produkty z nového materiálu LG HI-MACS a overiť tak jeho možnosti a vlastnosti v oblasti tvorby a výroby interiérových predmetov.

LG HI-MACS je moderný materiál - prírodný akrylátový kameň, tepelne, chemicky aj mechanicky odolný a nehorľavý. Vzhľadom na tieto vlastnosti má široké možnosti uplatnenia v súkromných aj verejných interiéroch.

K projektu bolo vyzvaných sedem mladých nádejných dizajnérov (šesť dizajnérov z ČR a jedna dizajnérka zo SR). Počas projektu získali traja účastníci projektu (Daniel Fišer, Jan Čapek, Jan Čtvrtník) zahraničné stáže a možnosť pracovať vo významných zahraničných ateliéroch. V projekte tak pokračovali slovenská dizajnérka Lucia Karpitová a českí dizajnéri Kryštof  Nosál, Zdeněk Pudil a Jaroslav Větvička.

Ich úlohou bolo navrhnúť kúpelňové prvky, kde sa účastníci projektu zamerali na riešenie nových podôb umývadiel. Konečné výsledky predstavujú protipólne alternatívy – a to  minimalisticky racionálne a prírodou ovplyvnené biomorfne tvarované.Tvarové riešenia tak v podstate reprezentujú súčasné predstavy dizajnérov a významných firiem, ktoré udávajú svetové trendy na rozhodujúcich veľtrhoch.

Po premiére v pražskom showroome firmy Imarmitaliani, prezentácii v Barcelone, Bruseli a na podujatí art&interior v Prahe sa projekt Feeling of Hi-MACS predstavuje vo výstavno-informačnom bode Satelit a zároveň aj v maďarskom stavebnom a dizajnérskom centre v Budapešti, odkiaľ bude ďalej putovať do ďaľších európskych metropol.

K projektu sa pripojila firma Hansgrohe CS, s. r.o., z ponuky ktorej sú vodovodné batérie, fittingy a kúpelňové doplnky, predovšetkým z kolekcie AXOR.
 
Partnerom výstavy je firma Unilight, ktorá zabezpečila osvetľovací systém výstavy vo výstavno-informačnom bode Satelit

Slovenské centrum dizajnu organizuje k výstave sprievodné podujatie.
Prednáška HI - MACS, nový materiál sa uskutoční dňa 16. 5. 2007 o 10. 00 v priestoroch VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava. Informácie o novom materiáli poskytne
Ing. Arch. Tomáš Valent, riaditeľ Polytrade CE, s .r. o., spoločnosti, ktorá je dovozcom materiálu HI-MACS.
Kontakt:

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Margita Michlíková,
michlikova@sdc.sk
www.sdc.sk

Polytrade CE, s. r. o.
Ing. Arch. Tomáš Valent, CSc.
valent@polytradece.cz
www.polytradece.cz

Design centrum České republiky
Lenka Žižková
zizkova@designcentrum.sk
www.designcentrum.cz