Aktivity
DIZAJN = IDEA + FUNKCIA + FORMA

Súkromná stredná umelecká škola DIZAJN = IDEA + FUNKCIA + FORMA

Výstava vo výstavnom a informačnom bode Satelit je prvou z cyklu výstav pod názvom IDEA + FUNKCIA + FORMA  = DIZAJN usporiadaných k 10. výročiu založenia Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave. Ambíciou výstavy je poukázať na tieto tri východiskové prvky IDEA – FUNKCIA - FORMA, ktoré sa v otvorenom priestore výchovy a vzdelávania zviditeľňujú v študentskej tvorbe grafického, odevného a priemyselného dizajnu a ktoré napokon môžu v 21. storočí posunúť dizajn od idey viac k životu alebo vykročiť zo života idey k dizajnu.   

Výstava prezentuje prehľad študentských realizácií za posledných 12 mesiacov a zahŕňa práce, ktoré charakterizujú študijné odbory – plagáty, potlače na tričká, obaly na LP, fotografie, video tvorbu, animáciu, priemyselný dizajn, odevné riešenie nohavíc.

Termín výstavy: 30. 1.- 22. 2. 2008
Vernisáž: 30. 1. 2008 o 17,00
Miesto: Satelit SCD, Dobrovičova 3, Bratislava