Aktivity
Patrik Illo for in Rona +

Slovenské centrum dizajnu predstavuje tvorbu špičkového slovenského sklárskeho dizajnéra Patrika Illa, ktorý významnou mierou prispel k vysokej úrovni produkcie nápojového skla slovenskej sklárne Rona, a. s., v Lednických Rovniach, ale svoju povesť vynikajúceho tvorcu potvrdil aj pôsobením pre zahraničné sklárne v ČR a Poľsku. V jeho profilovej kolekcii nechýbajú rozmanité nápojové súpravy stavajúce na hodnotách jednoduchého elegantného tvaru kalíškoviny na báze ručnej výroby, ktorá patrí k tradícii rovnianskeho skla. Jeho originálnym prínosom je hra s detailom, nové tvary a znovuobjavovanie zabudnutých funkcií každodenných predmetov, ako sú pohár, čaša, karafa, váza, misa, ktoré ozvláštňuje humorom, často s príchuťou erotiky. Vďaka kreativite a dobrej znalosti technológie nielen fúkaného, ale aj taveného skla navrhol mnoho súprav a typov stolového skla, ktoré boli úspešné nielen na domácom trhu, ale boli ocenené aj na medzinárodných veľtrhoch v Nemecku. Cenu Design Plus získal v roku 2006 za súpravu misiek Sunny Day a cenu Form v roku 2008 za súpravu karáf na víno Vinosaurus. V minulom roku sa podieľal na vytvorení radov nápojového skla, ktorými jediná slovenská skláreň chce výraznejšie presadiť svoju značku v medzinárodnej konkurencii.
Výstavu doplní aj výber z Illovej voľnej tvorby, ktorá je komplementárnou súčasťou jeho umeleckého a dizajnérskeho profilu.

Jeden z návštevníkov výstavy získa exkluzívnu kolekciu nápojového skla z produkcie Rona, a. s. Lednické Rovne! O výhru sa môžu uchádzať všetci, ktorí navštívia výstavu.

 

Patrik Illo o svojej práci:
„Dokonalé zvládnutie technológie je pre mňa základnou podmienkou tvorby. Fabrika v Lednických Rovniach je technologicky zameraná na tzv. hladkú kalíškovinu, uchováva si tradíciu čistého funkcionalitického kalíška. Vo svojich návrhoch sa snažím pokračovať v tejto tradícii, ale zároveň dať dizajnu súčasnú nadstavbu. Som presvedčený, že aktuálnosť je jednou z podstatných kvalít dizajnu, pretože dizajn, podľa mňa, odzrkadľuje čas. Ideálne je, keď dizajnér dokáže svoje vízie správne načasovať. Rovnako je pre mňa dôležité, aby si produkty, ktoré navrhujem, našli cestu k ľuďom. Nemalo by pre mňa význam, aby sa vec, ktorú navrhnem pre konkrétnu firmu, nevyrábala a nepredávala. Mojou ambíciou je navrhovať reálny dizajn s vysokými funkčnými a estetickými kvalitami, dizajn, ktorý rešpektuje minulosť a ktorý je zároveň súčasný a dobre načasovaný.“
Designum, 5/2006

Skláreň Rona, a. s., Lednické Rovne, má za sebou vyše sto rokov existencie a neprerušenej výroby nápojového skla s vlastným dizajnom. Tradíciu  vysokokvalitnej produkcie rozvíjali a zlepšovali mnohé generácie sklárskych majstrov a vynikajúce osobnosti dizajnérov, ako boli Karol Hološko, Askold Žačko a najmä Jaroslav Taraba. Z mladších to boli Jozef Kolembus, Ladislav Pagáč, Juraj Steinhübel, Peter Šípoš a Patrik Illo. V K oceňovaným tradičným technologickým špecialitám fabriky patrí výroba „ťahanej stopky“, teda výroba stopky a dna pohára z jedného kusa skla. V súčasnosti patrí Rona k najkvalitnejším svetovým producentom stolového skla, a to vďaka vynikajúco zvládnutým technológiám strojovej výroby. Fabrika si však stále ponecháva aj náročnú technológiu ručnej výroby. Väčšina produkcie sklárne sa predáva na zahraničných trhoch. Kapacitu sklárskej výroby využívajú viaceré svetoznáme značky pre svoje kolekcie, ale od konca 90. rokov sa Rona vyvíja mimoriadne úsilie aby presadila svoju vlastnú značku Rona v medzinárodnej konkurencii.
Dobré meno sklárne rozširuje aj každoročné letné medzinárodné sklárske sympózium, na ktorom sa zúčastňujú sklárski umelci z rôznych krajín sveta. Umelecké diela, vytvorené v spolupráci s rovnianskymi sklárskymi majstrami, sa vždy predstavujú aj na výstave v Bratislave.

Z histórie::
Roku 1892  založila skláreň spoločnosť Schreiber & Neffen z Viedne. Začínala s výrobou plochého skla na dvoch peciach, v roku 1893 prešla na výrobu lisovaného skla pod značkou Keiserkristal a ručne fúkaného skla pod značkou Rona Crystal. O tri roky neskôr zaviedla ako prvá v Európe pantograf anglickej výroby na dekorovanie skla. Skláreň rýchlo dosiahla medzinárodný význam, pričom prevažná časť produkcie bola určená na export. Rodina Schreiberovcov bola najvýznamnejším vývozcom skla v Európe. Úžitkové sklo sa zušľachťovalo brúsením, gravírovaním, rytím, neskôr pantografom.  Roku 1909 sa stala Sklárskou hutou, osamostatnila sa počas Slovenského štátu a od roku 1946 po znárodnení dostala názov Slovenské sklárne, n. p.  Sklárne sa rozširovali a skvalitňovali sa technológie výroby skla. V roku 1956 sa zviedla výroba ťahanej stopky, ktorá dodnes patrí k osobitostiam. Na výbornej úrovni dizajnu má významný podiel výtvarno-technické oddelenie, v ktorom najmä v 70. aj 80. rokoch realizovali svoje návrhy viacerí sklári. Najväčšie zmeny prežívala skláreň v 90. rokoch – organizačné aj technologické. V polovici 90. rokov sa začala výrazne zavádzať strojová výroba nápojové skla, ktorej úroveň dostala skláreň medzi najlepších svetových výrobcov.