Aktivity

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Knihu vydalo Slovenské centrum dizajnu v októbri 2009.
250 s. ISBN 978 – 80 – 970173 – 1 – 6
Grafická úprava: Zuzana Chmelová
Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

Cena 15 eur

Knihu predávajú:
Artforum (Bratislava, Žilina, Košice)
Artbooks (na STU Bratislava)
Prospero (na Jakubovom nám. Bratislava)
Knižnica SCD na Jakubovom nám. 12
Satelit, Dobrovičova ul. Bratislava
sieť predajní Panta Rei
dá sa objednať aj na dobierku marketing@sdc.sk

Kniha je reedícia publikácie z rokov 1999 a 2000 rozšírená a slovenský dizajn a prepracovanú bohatú obrazovú prílohu. S pasážami o českom dizajne bola vydaná dvakrát aj v Prahe v rokoch 2004 a 2008.
Prvá ucelená koncepcia dejín dizajnu z pera slovenského autora, medzinárodne uznávaného odborníka v tejto oblasti .
Kniha podáva prehľad dejín dizajnu západného aj dizajnu slovenského a českého od najstarších čias až po prvé desaťročie 21. storočia. Autor uvažuje o vývoji dizajnu od prehistórie – teda od čias vzniku neolitických pracovných nástrojov, sleduje obdobie priemyselnej revolúcie, keď sa osamostatnila profesia dizajnéra, desaťročia od konca 19. storočia po ukončenie 1. svetovej vojny, v ktorých sa pripravovali zárodky moderného dizajnu novej éry. Vývoj 20. storočia je mapovaný po dekádach, čo umožňuje predstaviť relevantné projekty a osobnosti v rámci podstatných čŕt spoločenského vývoja a porovnanie súvislostí a vplyvov. Publikácia bola  pôvodne písaná so zámerom zaplniť medzeru v odbornej literatúre a poskytnúť ucelený pohľad na vývoj dizajnu, ktorý bude fungovať aj ako študijný materiál pre študentov. Obsahom však tieto ciele prekračuje, pretože autor podáva vlastný koncept a preveruje zavedené hodnotenia vývoja dizajnu. Úvodná kapitola o metodológii skúmania dizajnu poskytuje záujemcovi orientáciu v koncepciách histórie dizajnu, ktoré boli doteraz publikované vo svete.

 

kolesar