Aktivity
Dizajn Cypriána Koreňa

Autorská výstava mladého dizajnéra
Trvanie výstavy: 16. apríla – 24. máj 2009
Vernisáž: 16. 04. 2009 (štvrtok) o 18,00

Autorská výstava mladého začínajúceho dizajnéra sa vo výstavnom priestore Slovenského centra
dizajnu Satelit nevyskytuje často. Túto možnosť získal Cyprián Koreň ako cenu na Fóre dizajnu 2008 v rámci veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre. Absolvent VŠVU – Katedry dizajnu ( 2006) prezentoval na minuloročnej výstave Fóra Dizajnu pod názvom Zážitok zo stolovania  ľahký záhradný nábytok Trampolíno. Vtedajšiu porotu zaujal inak použitý textilný materiál, ktorý sa využíva hlavne na exteriérové  reklamné účely.
Vznik  Trampolína bol inšpirovaný témou Fóra dizajnu,  ako hovorí  Cyprián Koreň:

Nosným prvkom idey je odstránenie pevnej vrchnej plochy. Samotnú stolovaciu plochu tvorí „obrus“ napnutý plošný materiál (v podstate akýkoľvek materiál odolný voči natiahnutiu). Ako vrchnú plochu je možné použiť aj rôzne perforované materiály typu “Mesh“ ktorých výhody sa uplatnia najmä pri použití v exteriéry,nakolko sa na nich nedrží voda a odpadá nutnosť stôl utierať. Čo prináša  Trampolíno okrem iného pocitu zo stolovania je ešte niekoľko technických výhod. Absencia pevnej plochy dodáva stolu určitú flexibinosť, schopnosť absorbovať nerovnosti podlahy ,čo zamedzuje jeho kývaniu sa, a nutnosti podkladania nôh, možnosť jednoduchej výmeny textílie, a vďaka použitému materiálu na veľkoplošnú digitálnu tlač aj jednoduchú zmenu dezénu a plošné balenie (typu IKEA).“

Cyprián Koreň na výstave  prezentuje okrem rôznych typov nábytku pre exteriér aj svoje školské projekty. Veľmi zaujímavá je jeho diplomová práca úplne z inej oblasti ako nábytok. Navrhol záchranárske sane - transportný dopravný prostriedok pre záchranu ľudí v horách. Prínos tejto práce spočíva vo variabilnom  systéme, ktorý umožňuje použitie saní na viac transportných možností, to znamená napríklad na ťahanie po snehu,  vyťahovanie pod vrtuľníkom, spúšťanie v skalnej stene, aj ako nosidlá. Toto riešenie vzniklo na základe osobných skúseností Cypriána Koreňa, ktorý  pracuje tiež ako dobrovoľný záchranár horskej služby v oblasti Veľkej Fatry a Kremnických Vrchov.

Chcel by som sa venovať navrhovaniu produktov pre činnosti, ktorým sa aktívne venujem, ktorým rozumiem a teda viem si sám jasne definovať užívateľské požiadavky. Špeciálnu oblasť môjho záujmu z pohľadu aktívneho dobrovoľného záchranára Horskej služby na Slovensku a aj z pohľadu dizajnéra, tvoria produkty pre potreby záchrany ľudí v horách. Požiadavky kladené na tieto produkty sú velmi blízke môjmu vnímaniu dizajnu, ktorého podstanou časťou je jeho funkčnosť.“
Sane - nosidlá s názvom Rescue, ktoré realizoval hlavne sám autor, ale aj v spolupráci s firmou AMIdesign ako funkčný model, majú svoj vlastný vizuálny štýl, logo a farebnosť.
V súčasnosti spolupracuje s kremnickou firmou AMIdesign na rôznych  interiérových projektoch, ktoré využívajú špecializáciu firmy na spracovanie kovového materiálu – antikor.
V rámci výstavy bude aj  návštevnícka súťaž. Vyžrebovaný návštevník v závere výstavy  získa cenu, ktorú do tejto súťaže venoval výrobca AMIdesign Kremnica. 

Cyprán Koreň sa narodil sa v r. 1980 v Kremnici
1994 - 1998 Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica
odbor - Tvarovanie priemyselných výrobkov
1999 - 2006 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
odbor - Priemyselný dizajn doc. Ferdinand Chrenka a
Transport dizajn, doc. Štefan Klein,
Súťaže:
2000 BREJLE 2000, veľtrh OPTA Brno, prvé miesto
2001 Nápady z kartónu, IKEA Bratislava, druhé miesto
2008 Fórum dizajnu, Cena SCD