Aktivity
Nové logo SCD – vyhodnotenie súťaže

Súťaže sa zúčastnilo 265 autorov, ktorí prihlásili 385 návrhov. Jeden návrh poslalo 145 autorov, možnosť prihlásiť dva návrhy využilo 120 autorov. Z celkového počtu prihlásených bolo 76 autorov z ČR.
Porota, ktorá pracovala v zložení Palo Bálik, predseda, Pavol Choma, Mária Rišková, Katarína Hubová a Justyna Kucharczyk (Poľsko), ocenila vysokú účasť autorov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej Republiky, ako aj študentov vysokých a stredných škôl. Návrhy posudzovala v dvoch kolách. Do druhého kola postúpilo len 40 z celkového počtu návrhov.
Medzinárodná porota využila možnosť, ktorú jej poskytujú súťažné pdmienky a  nevyhodnotila žiadny z návrhov ako víťazný. Svoje rozhodnutie zdôvodnila hlavne tým, že pre vypisovateľa súťaže sa nesplnilo očakávanie získať súťažou skutočne nové logo SCD.
Porota navrhla vypisovateľovi súťaže, aby ďalej pokračoval formou užšej súťaže pre vyzvaných autorov na vytvorenie nového loga Slovenského centra dizajnu.
Slovenské centrum dizajnu odporučanie poroty akceptovalo a vyzvalo vybraných slovenských grafických dizajnérov a grafické štúdiá, aby sa zúčastnili užšej súťaže.