Aktivity
Mladý obal 2008

Nový vypisovateľ medzinárodnej súťaže mladých dizajnérov

Slovenské centrum dizajnu je od 1. 1. 2008 novým vypisovateľom a odborným garantom medzinárodnej súťaže Mladý obal.
Zmena vypisovateľa súťaže  Mladý obal nastala po nedávnom zrušení Design centra ČR. V záujme zachovania kontinuity významnej aktivity, ktorá je organizovaná pod záštitou Icograda reagovalo SCD na výzvu agentúry Antipol, autora a organizátora Mladého obalu a spoločnosti Model Obaly, generálneho sponzora súťaže a po vzájomnej dohode prijalo úlohu odborného garanta a vypisovateľa .
Súťaž Mladý obal 2008 vypísalo ešte v minulom roku Design centrum ČR, ktoré pripravilo súťažné podmienky a oslovilo účastníkov súťaže. Tieto súťažné podmienky ostávajú pre rok 2008 v platnosti s tým, že DC ČR už na súťaži žiadnym spôsobom neparticipuje.

Informácie:
Antipol, Maříkova 1, 621 00 Brno, ČR
Ing. Miriam Šebková, manažér súťaže, 603 162 854, miriam.sebkova@antipol.cz
Jaroslav Varaďa, člen organizačného výboru, 604 278 974, antipol@antipol.cz
Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava, SR
RNDr. Margita Michlíková, 0902/191033, michlikova@sdc.sk

Uzávierka súťaže: 31. marec 2008

Súťažné podmienky
Prihláška do súťaže