Aktivity
Mladý obal 2008 – výsledky

Okrem vypisovateľov na súťaži participovalo niekoľko ďalších spolupracujúcich subjektov, organizačne súťaž zabezpečila agentúra Antipol, Brno.
Medzinárodná súťaž na tému obal bola vypísaná v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a mladí dizajnéri do 30 rokov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 352 autorov s 393 prácami z 11 krajín sveta.
Súťaž vyhodnotia medzinárodná porota v zložení:
Jan Činčera (ČR), Zbyněk Houška (ČR), Jiří Kočandrle (ČR), Zoltán Salamon (SR), Margita Michlíková (SR), Sylvia Jokelová (SR), Vratislav Kytnar (ČR), tajomníkom poroty bol Milan Kabát (ČR).
Najúspešnejšími účastníkmi súťaže boli študenti z Českej republiky, Slovenska a Kanady. V trinástom ročníku súťaže získali prevahu nad ostatnými nielen v počte udelených cien ale aj v počte účastníkov a prihlásených prác.
Ocenené a vybrané práce budú vystavené vo výstavnom a informačnom bode SCD satelit v Bratislav v dňoch 4. 9. – 28. 9. 2008 a následne na veľtrhu Printing – Packing – Computing, výstavisko Incheba Bratislava v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2008.

Tlačová správa
Katalóg