Aktivity
Mladý obal 2008

Slovenské centrum dizajnu a mecenáš súťaže Model Obaly a. s. v spolupráci s reklamnou agentúrou Antipol Brno predstavia vo výstavnom a informačnom bode Satelit výsledky trinásteho ročníka súťaže Mladý obal. Slovenské centrum dizajnu sa v tomto roku stalo spoluvypisovateľom a súčasne odborným garantom súťaže a to po zrušení DC ČR. Podujatie sa konalo pod záštitou Icograda – Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu. Okrem vypisovateľov na súťaži participovalo niekoľko ďalších spolupracujúcich subjektov, organizačne súťaž zabezpečila agentúra Antipol, Brno.

Medzinárodná súťaž na tému obal bola vypísaná v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a mladí dizajnéri do 30 rokov.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 352 autorov s 393 prácami z 11 krajín sveta.
Zúčastnené krajiny:
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Srbsko, Tchaj-wan, Veľká Británia

Najúspešnejšími účastníkmi súťaže boli študenti z Českej republiky, Slovenska a Kanady. V trinástom ročníku súťaže získali prevahu nad ostatnými nielen v počte udelených cien ale aj v počte účastníkov a prihlásených prác.
Súťaž vyhodnotila v apríli 2008 medzinárodná porota v zložení:
Jan Činčera (ČR), Zbyněk Houška (ČR), Jiří Kočandrle (ČR), Zoltán Salamon (SR), Margita Michlíková (SR), Sylvia Jokelová (SR), Vratislav Kytnar (ČR), tajomníkom poroty bol Milan Kabát (ČR).

Výstava sa predstaví následne na veľtrhu Printing – Packing – Computing, výstavisko Incheba Bratislava v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2008.

Súťaž Mladý obal
História mladého obalu sa začala písať v roku 1996 zo súťažným zadaním na tému návrhy originálneho firemného reklamného predmetu. V roku 1997 sa súťaž premenovala na Mladý obal a vzniklo logo súťaže. Po rýchlom vývoji sa v roku 2001 stala partnerom súťaže Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu Icograda. Do roku 2008 sa súťaže zúčastnilo vyše 20 krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivosť mladých dizajnérov, podporovať záujem študentov stredných a vysokých odborných škôl, pedagógov a mladých dizajnérov o
tému „obal výrobku “ a zároveň objavovať nové talenty.
Súťaž Mladý obal sa počas svojej existencie stal najprestížnejšou svetovou súťažou mladých dizajnérov. Víťazstvo znamená nielen bonusové body vo vzdelaní ale aj na trhu práce.

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
dubravova@sdc.sk , 0918/110 247