Mladý obal 2009

Za podpory medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu Icograda a v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu Bratislava a Design Cabinetom CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Prahe, odbornými garantmi súťaže vypisuj Model Obaly 14. ročník súťaže mladých dizajnérov Mladý obal 2009.

Predmetom súťaže je návrh obalu alebo akéhokoľvek úžitkového albo dekoratívneho predmetu z papiera (kartónu a lepenky), príp. v kombinácii s akýmkoľvek doplnkovým materiálom.  Novou témou v tomto ročníku je obal pre seniorov.
Súťaže je vypísaná pre mladých dizajnérov do 30 rokov, študentov stredných a vysokých škôl.
Uzávierka pre zaslanie prihlášok a súťažných prác : 24. marec 2009
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v dňoch 19. – 22.5. 2009 na veľtrhu EmbaxPrint v Brne.
Výsledky budú prezentované v katalógu súťaže a na výstave ocenených a vybraných prác.

Informácie:
Antipol, Maříkova 1, 621 00 Brno, ČR
Ing. Miriam Šebková, manažér súťaže, 00420 603 162 854, miriam.sebkova@antipol.cz
Jaroslav Varaďa, člen organizačného výboru, 00420 604 278 974, antipol@antipol.cz
Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava, SR
RNDr. Margita Michlíková, 0902/191033, michlikova@sdc.sk
Design Cabinet CZ, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1, ČR, PhDr. Lenka Žižková, 00420 222 246 587, info@designcabinet.cz

Súťažné podmienky:
Prihláška