Mladý obal 2009 – výsledky

V apríli 2009 bola vyhodnotená medzinárodná súťaž Mladý obal 2009, ktorú pre študentov dizajnu a mladých dizajnérov vypísala už po 14. krát spoločnosť Model Obaly. Spoluvypisovatelmi a súčasne odbornými garantmi boli Slovenské centrum dizajnu a Design Cabinet CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví. Podujatie sa konalo po záštitou Icograda – medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu.

Okrem vypisovateľov na súťaži participovalo niekoľko ďalších spolupracujúcich subjektov, organizačne súťaž zabezpečila agentúra Antipol, Brno. Medzinárodná súťaž na tému obal bola vypísaná v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a mladí dizajnéri do 30 rokov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 387 autorov s 408 prácami z 8 krajín sveta. Súťaž vyhodnotia medzinárodná porota v zložení: Jan Činčera (ČR), predseda poroty, Jiří Kočandrle (ČR), Jan Čapek (ČR), Margita Michlíková (SR), Sylvia Jokelová (SR). Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené aj s vernisážou výstavy sa uskutočnilo 19. mája 2009 na veľtrhu EmbaxPrint v Brne.

Tlačová správa
Ocenené práce