Aktivity

Mladý obal 2011

Medzinárodná súťaž Mladý obal je určená študentom a mladým tvorcom do 30 rokov. Do súťaže sa prijímajú predovšetkým návrhy z vlnitej a hladkej lepenky, ktorá má v obalovom dizajne široké uplatnenie.

Prihlasovanie
Registrácia do súťaže prostredníctvom on-line formulára, ktorý je na webovej stránke súťaže. Súťažiaci získa po registrácii e-mailom kód, ktorý je potrebné uviesť priamo na súťažnú prácu.
On-line formulár je na www.mladý-obal.cz

Kategória Produktový obal: Obal na národný produkt
Každá krajina má svoje typické výrobky, ktorých obal môže byť kľúčom ku komerčnému úspechu. Je na rozhodnutí autora, ktorý produkt bude považovať za národný s potenciálom reprezentovať jeho krajinu na medzinárodnom trhu. Národný produkt musí byť odlišný od ostatných výrobkov  a jeho pôvod by mal byť jasný a rozoznateľný medzi ostatnými. Práce v tejto kategórii budú posudzované v dvoch skupinách:

1. študenti VŠ a mladí dizajnéri do 30 rokov
2. študenti stredných a vyšších odborných škôl

Kategória Iný pohľad: Kniha ako obal na slová
Aj informácie môžu mať svoj obal. Úlohou súťažiacich je vytvoriť obálku knihy. Predmetom hodnotenia bude grafický návrh obálky, napriek tomu súťažný návrh musí byť trojrozmerný.
V tejto kategórii budú hodnotené všetky práce spoločne.

Ocenenia:
1. cena v kategórii Produktový obal, študenti VŠ a mladí dizajnéri do 30 rokov
, 25 000,-Kč
1. cena v kategórii Produktový obal, študenti stredných škôl, 25 000,- Kč
1. cena v kategórii Iný pohľad, 25 000,- Kč

V súťaži bude udelené aj zvláštne ocenenie Slovenského centra dizajnu.