Aktivity

mÓDA

Termín: 15. 7. 2010 – 29. 8. 2010
Výstavný projekt Slovenského centra dizajnu je koncipovaný ako pocta šiestim odevným dizajnérkam a výborným kresliarkam, ktoré sa narodili v rozpätí rokov 1874 – 1931 na Slovensku, alebo tu prevažnú časť svojho života pôsobili. Ich tvorba bola témou dlhodobého výskumu na základe archívnych materiálov, dobových časopisov a rodinných pozostalostí. Informácie o Marte Bodickej spracovala Mgr. Magdaléna M. Zubercová, štúdie o Kate Löwinger, Otýlii Ležovičovej, Magde Radványi, Alžbete Güntherovej-Mayerovej sú súčasťou dizertačnej práce autorky výstavy. Ďalšou výnimočnou osobnosťou, pôsobiacou od 50. rokov v oblasti odevnej tvorby na Slovensku, je Vlasta Hegerová. Tvorba týchto autoriek bude na výstave prezentovaná prostredníctvom ich kresbových návrhov. Téme domácej odevnej kultúry sa u nás dodnes nevenovala dostatočná pozornosť a módna kresba stála na okraji záujmu ako menejcenný výtvarný žáner, čo bola hlavná motivácia tejto výstavnej koncepcie.   
Výstava sleduje určité paralely medzi tvorbou málo známych osobností a produkciou súčasných dizajnérov a dizajnérok, ktorí sa v oblasti odevnej tvorby uplatnili v priebehu posledných rokov. Budú predstavené odevné kolekcie Izabely Komjati, Borisa Hanečku, Petry Poórovej, Marcela W. Holubca, Lenky Sršňovej a Márie Štranekovej, ktorí patria k výrazným reprezentantom odboru. 
Prostredníctvom aktuálnej tvorby vybraných mladých autorov je predstavený súčasný stav autorského odevného dizajnu. V konfrontácii so (skoro) zabudnutými príbehmi návrhárok minulého storočia môže výstava priniesť nový pohľad na stav módnej tvorby na Slovensku od začiatku 20. storočia až do súčasnosti.