Aktivity
My World - nová subjektivita v dizajne

Jedinečná výstava súčasného britského dizajnu skúma vzťah a postavenie dizajnu a remesla na začiatku 21. storočia.

31. 10. - 17. 11. 2007
design factory, Bottova 2, Bratislava

British Council a Slovenské centrum dizajnu prinášajú na Slovensko výstavu súčasného britského dizajnu - My World – Môj svet, ktorá skúma postavenie a význam remesla v dizajne na začiatku 21. storočia.
Projekt prezentuje tvorbu siedmych mladých britských dizajnérov, ktorí svojim individuálnym prístupom k dizajnérskej tvorbe reagujú na uniformitu a stereotypnosť globalizovanej produkcie. Vytvárajú tzv. personalizovaný dizajn, pre ktorý je príznačná vlastná identita, naratívnosť a emocionálnosť vychádzajúca zo subjektívneho vnímania tvorcu.
Zúčastnení autori pôsobia v rôznych oblastiach dizajnérskej tvorby - od nábytku, cez módu až po mutlimédiá. Každý z nich sa vyjadruje vlastnou vizuálnou rečou, volí osobitý intelektuálny prístup a uplatňuje odlišné technológie, pre všetkých je však spoločné prekračovanie hraníc dizajnérskej tvorby a redefinovanie dizajnérskych stratégií.

Projekt My World pripravilo oddelenie architektúry a dizajnu British Council v roku 2005 a po prvý raz bol prezentovaný na lisabonskom bienále dizajnu Experimenta v septembri 2005. Úspešná výstava ďalej pokračovala do Nórska, Estónska, Poľska a Dánska.

Dnes prichádza na Slovensko, kde je tradícia zdôrazňovania subjektívneho rozmeru, kreativity, či osobného vzťahu k materiálu a výrobe dizajnérskeho produktu silná. Slovenský dizajn sa často vyznačuje kvalitami remeselnej výroby, alebo obsahuje prepracovaný konceptuálny kontext, čo je zase výsadným prostriedkom tzv. voľného umenia.
Je zvykom, že každá krajina, ktorá výstavu My World prezentuje, doplní siedmych autorov o jedného vlastného dizajnéra. Na Slovensku sa k výstave pripojí dizajnérka Sylvia Jokelová, ktorej tvorbu charakterizuje prepájanie prístupov tradičnej rukodielnej výroby a sofistikovaných technológií súčasnej sériovej produkcie. Pre výstavu My World vytvorila špecifickú inštaláciu intímneho  pracovného kútika pre ženu 21. storočia.

vernisáž 30. 10. o 19.00 hod

organizátor výstavy
British Council & Slovenské centrum dizajnu
partner podujatia
design factory

koncepcia projektu
Emily Campbell, vedúca dizajnu a architektúry, British Council   Arts; Guta Moura Guedes, Experimenta; Jaime Hayon

koncepcia a koordinácia projektu na Slovensku
Silvia Lutherová, Slovenské centrum dizajnu

vystavujúci autori: Danny Brown, Doshi Levien, Committee, Peter Traag, WOKmedia, Neutral, Alison Willoughby + Sylvia Jokelová (SK)

Otvorenia výstavy sa osobne zúčastní dizajnér Harry Richardson z Committee, ktorý o 18.00 uskutoční prednášku a prezentáciu svojej tvorby.

British Council a Slovenské centrum dizajnu organizujú k výstave sprievodné podujatie. Medzi 14. a 16. novembrom 2007 sa uskutoční workshop pre študentov Katedry textilu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorý povedie jedna zo zúčastnených autoriek výstavy - textilná dizajnérka Alison Willoughby.

Fotodokumentácia