Aktivity
Národná cena za dizajn 2007

Všetky víťazné práce a výber ďalších účastníkov súťaž NCD 2007 sa predstaví na výstavách vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit, Dobrovičova 3 (produtový dizajn), a v Apollo Business Centre, Prievozská ul. v Bratislave (komunikačný dizajn). Výstavy budú sprístupnené verejnosti od 12. októbra do 18. novembra 2007.  K súťaži bol vydaný samostatný katalóg, v ktorom sú zdokumentované všetky zúčastnené dizajny.

Hlavnými cenami sú dve Národné ceny za dizajn – kategória produktového dizajnu a kategória komunikačný dizajn. V tomto ročníku súťaže boli zvláštnymi cenami oceňované aj študentské práce a to produktový aj komunikačný dizajn. Udelená bola aj Zvláštna cena ministra hospodárstva SR a Zvláštna cena ministra kultúry SR.

Okrem hlavných cien bolo udelených aj desať uznaní. 

Počet prihlásených prác bol 127, v kategórii produktový dizajn 31 prác, v kategórii komunikačný dizajn 43 prác, v kategórii študentský produktový dizajn 41 prác, a v kategórii študentský komunikačný dizajn 12 prác.

O súťaži rozhodovala 10 členná odborná medzinárodná porota s medzinárodným zastúpením zložená z dizajnérov, grafických dizajnérov a teoretikov dizajnu.. Predsedníčkou poroty bola Lenka Žižková (ČR), členmi Bjorn Kierulf, Zdeno Kolesár, Katarína Hubová, Júlia Kunovská, Peter Paliatka, Massimo Pitis (Taliansko), Stanislav Stankoci, Martin Struss a Tibor Uhrín,

Cieľom súťaže je vyzdvihnúť kvalitný slovenský dizajn a poukázať na to, ako pomáha stratégia založená na dizajne firmám presadzovať sa v rámci slovenskej ekonomiky i v medzinárodnom meradle. Súťaž sa otvorila študentom, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavali kontakty s praxou a naopak, ponúkli výrobe inovatívne koncepty. Inovácia a dizajn sú kľúčové slová v úvahách o budúcom vývoji ekonomiky Slovenska v rámci EÚ.

Generálny partner súťaže: AUDI

Podujatie medialne podporili:

Arch, Stolársky magazín, Rádio Devín, Rádio FM, Design Trend, Atrium, Fun Radio, Sita, Designum, Sme, STV, Strojárstvo, Twin City Journal, Informácie, Fórum architektúry, Projekt

www.sdc.sk