Aktivity

Národná cena za dizajn 2009

Po dvojročnej prestávke vypisuje v tomto roku Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR deviaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2009. Generálny partner súťaže je Audi, odborný garant pre oblasť podnikania NADSME.
Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného a študentského dizajnu.
Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.
Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 6.3.2009.

Prihlásené práce posúdi 10 členná porota s medzinárodným zastúpením a udelí dve Národné ceny dizajn za produktový a komunikačný dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva za študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva je určená výrobcovi a Zvláštna cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu. V súťaži bude udelených aj desať uznaní bez rozlíšenia poradia a kategórií.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v júni 2009 v Bratislave za prítomnosti popredných štátnych predstaviteľov. Podujatie bude súčasťou Festival dizajnu a architektúry.
Víťazné produkty predstaví Slovenské centrum dizajnu na samostatnej výstave  v  Bratislave a budú zdokumentované v  katalógu súťaže. Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.sdc.sk


Mediálni partneri

                     

Kontakt a informácie:
Slovenské centrum dizajnu, tel. č.: 02/ 5293 15 23, 0918/110255, e-mail: michlikova@sdc.sk (RNDr. Margita Michlíková)

Súťažné podmienky
Prihláška
on line prihlaška NCD 2009