Aktivity

Národná cena za dizajn 2009

Celoštátna súťaž dizajnu v SR je vyhodnotená

Oficiálne zverejnenie výsledkov súťaže Národná cena za dizajn bude 5. júna 2009 v galérii Cvernovka v Bratislave. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov a výrobcov ako i zástupcov médií. Slovenské centrum dizajnu predstaví verejnosti ocenené a vybrané práce aj na výstave, ktorej otvorenie bude súčasťou slávnostného odovzdávania cien.
Výstava v Gallerii Cvernovka, Páričková ulica v Bratislave bude v dňoch
6. 6. – 28. 6. 2009.
Práce prihlásené do súťaže budú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti slávnosti.

O výsledkoch súťaže rozhodla 12 členná medzinárodná porota v dňoch 25. – 26. 3. 2009. Porota pracovala pod vedením predsedu Pavla Rozložníka, ďalšími členmi boli Anton Bendis, Rastislav Čeleďa, Peter Hajdin, Vladimír Jakubec, Pavel Masopust, Adriena Pekárová, Mária Rojková, Stanislav Stankoci,Tibor Uhrín, Judit Varhelyi (MR), Lenka Žižková (ČR).
V deviatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 147 prác, v kategórii produktový dizajn 25, v kategórii komunikačný dizajn 33, v kategórii študentský produktový dizajn 79, v kategórii študentský komunikačný dizajn 10.
V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa výrazne zvýšil počet študentských prác.
Porota na základe viackolového hlasovania rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2009 v kategóriach produktový a komunikačný dizajn. Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva SR v kategóriách produktový a komunikačný dizajn. Okrem hlavných cien porota ocenila desať prác uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia.
V rámci súťaže budú opäť udelené aj zvláštne ceny – Zvláštna cena ministra kultúry pre osobnosť z oblasti dizajnu a Zvláštna cena ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý vo svojej firemnej stratégii systematicky uplatňuje dizajn. Svoju cenu udelí aj generálny partner súťaže Audi.