Aktivity

Národná cena za dizajn 2009 –  výsledky 9. ročníka súťaže dizajnu


Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2009 sa uskutočnilo dňa 5. 6. 2009 o 20.00 hod. v Gallerii Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava.

Všetky víťazné práce a  ďalší účastníci súťaže NCD 2009 sa predstavujú na výstave v Gallerii Cvernovka v Bratislave,
Výstava v čase od 6. do 28. júna 2009 je otvorená denne okrem pondelka
K súťaži je vydaný dvojjazyčný katalóg, v ktorom sú zdokumentované výsledky a všetci účastníci súťaže.

Výstavu pripravilo Slovenské centrum dizajnu.
Autor vizuálu súťaže a výstavy: Milan Mikula
Autor dizajnu výstavy: Pavel Masopust

O súťaži:

Súťaž Národná cena za dizajnu vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠ SR.

Cieľom súťaže je vyzdvihnúť kvalitný slovenský dizajn a poukázať na to, ako pomáha stratégia založená na dizajne firmám presadzovať sa v rámci slovenskej ekonomiky i v medzinárodnom meradle. Súťaž je otvorená aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty.

V deviatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 147 prác, v kategórii produktový dizajn 25, v kategórii komunikačný dizajn 33, v kategórii študentský produktový dizajn 79, v kategórii študentský komunikačný dizajn 10.

V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa výrazne zvýšil počet študentských prác.

Porota:

O výsledkoch súťaže rozhodla 12 členná medzinárodná porota v dňoch 25. – 26. 3. 2009, ktorá pracovala pod vedením predsedu Pavla Rozložníka. Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Anton Bendis, Rastislav Čeleďa, Pavel Masopust, Tibor Uhrín, grafickí dizajnéri Peter Hajdin, Stanislav Stankoci, Mária Rojková, zástupcovia odborných inštitúcií Vladimír Jakubec ( NARMSP),  Adriena Pekárová (SCD), Judit Varhelyi, Maďarsko, Lenka Žižková, ČR.

Generálny partner súťaže: AUDI, odborný garant pre oblasť podnikania: NADSME

Podujatie mediálne podporili:
Stolársky magazín, Rádio FM, Atrium, , AI Magazine, Designum,
Sita, Sme, Strojárstvo, Twin City Journal, Informácie, Fórum architektúry, Projekt, Dom a bývanie,  ASB, architektúra, stavebníctvo, bývanie, ARCH,

www.sdc.sk

Výsledky

Národná cena za dizajn 2009 v kategórii produktový dizajn
Stomatologické súpravy Chirana - Cheese

dizajn: Ferdinand Chrenka
výrobca: Chirana – Medical, a. s. Stará Turá

Národná cena za dizajn 2009 v kategórii komunikačný dizajn
Časopis Port No. 21
Štvrťročník o fotografii a nových médiách
dizajn: Juraj Sukop
klient: Photoport, Bratislava 

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský produktový dizajn
Zásuvka predlžovačky
dizajn: Anton Zetocha
škola: STU Bratislava, pedagóg : Peter Paliatka

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn
Dizajn na kolesách international
dizajn: Ľubica Segečová, Juraj Blaško, Alica Horváthová, Tomáš Klepoch, Matúš Lelovský, Martina Rozinajová
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Pavol Choma

Zvláštna cena ministra kultúry SR
Jaroslav Taraba, dizajnér

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR
Rona, a. s. Lednické Rovne

Uznania v súťaži NCD 2009

Hydraulický otočný nakladač Detvan HON 200
dizajn: Peter Paliatka, Peter Chlpek, Peter Varga
výrobca: PPS Group, a. s., Detva

Kolekcia interiérových tapiet Extravagant
dizajn: Babeta Ondrová
Výrobca: Vavex 1990, s. r. o., Příbram

Diagonallo, kolekcia nápojového skla
dizajn: Patrik Illo
výrobca: Rona, a. s. Lednické Rovne

zooMe, kolekcia šperkov
dizajn: Lucia Ganzer
výrobca: Hand Picked, s. r. o. Bratislava

Trnava hlavné mesto európskej kultúry
Vizuál kandidátskeho mesta
dizajn: Milan Mikula
klient: Mesto Trnava

Svietidlo Zips
dizajn: Anton Zetocha
škola: STU Bratislava, pedagóg: Peter Paliatka

Písmo Klin
dizajn: Karol Prudil
škola: VŠVU Bratislava, stáž v ateliéri písma a typografie VŠUP Praha, pedagóg: František Štorm

Bandaska OWN
dizajn: Ján Turzo
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Bjorn Kierulf

Oné, autorská publikácia
dizajn: Pavlína Morháčová
škola: VŚVU Bratislava, pedagóg: Pavol Bálik

Multimediálna webstránka Azyl, www.azyl.sk
dizajn: Ondrej Jób
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Julo Nagy, stáž The Royal Academy of Arts an Den Haag, pedagóg: Jan Willem Stas
klient: Gregor Multimedia, s. r. o., Bratislava