Aktivity

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011

O výsledkoch súťaže Národná cena za dizajn 2011 rozhodla 11-členná medzinárodná porota v dňoch 30. – 31. 3. 2011. Porota pracovala pod vedením renomovaného dizajnéra z Českej republiky,  Jiřího Pelcla, ďalšími členmi boli Adriena Pekárová, Štefan Klein, Tomáš Nagy, Andrej Krátky, Monika Bajlová, Pavel Masopust, Pavol Rozložník, Peter Pacek, Mária Rišková a Michal Stefanowski z Poľska.
V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.
Porota rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2011 v kategóriách produktový a komunikačný dizajn. Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva SR za produktový a komunikačný dizajn. Porota ocenila aj desať prác uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia.
V rámci súťaže budú počas verejného vyhlásenia výsledkov opäť odovzdané aj zvláštne ceny – Zvláštna cena ministra kultúry pre osobnosť z oblasti dizajnu a Zvláštna cena ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý vo svojej firemnej stratégii systematicky uplatňuje dizajn. Svoju cenu udelí aj generálny partner súťaže Audi a prvýkrát aj garant pre oblasť podnikania Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
Slovenské centrum dizajnu tradične zverejňuje výsledky súťaže až počas slávnostného odvzdávania cien za účasti súťažiacich autorov, výrobcov, klientov, pozvaných hostí  a zástupcov médií. Tento rok sa bude slávnosť konať  v piatok 27. mája 2011 v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave.
Súčasne bude v Dome umenia otvorená výstava Národná cena za dizajn 2011, kde budú výsledky súťaže prístupné verejnosti od 28. 5. do 20. 6. 2011. Práce prihlásené do súťaže budú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.
Keďže je tento rok pre Slovenské centrum dizajnu jubilejným – organizuje desiaty ročník Národnej ceny za dizajn a oslavuje 20. výročie svojho vzniku – organizátori z SCD otvoria počas slávnostného večera 27. mája 2011 aj druhú výstavu venovanú výročiu založenia inštitúcie pod názvom 20 rokov SCD. Táto výstava predstaví nielen výnimočný dizajn z predchádzajúcich dvoch desaťročí, ale ponúkne aj pohľad na najzaujímavejšie súčasné výsledky mladej generácie grafických a produktových dizajnérov.
Podrobnosti o oboch výstavách  poskytne Slovenské centrum dizajnu v ďalších tlačových správach. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte: michlikova@sdc.sk, klimackova@sdc.sk