Medzinárodná odborná porota súťaže Národná cena za dizajn 2011

 

Prof. Ak. arch. Jiří Pelcl
dizajnér, Praha, ČR

Adriena Pekárová
teoretička umenia, Bratislava

Doc. Ing. Štefan Klein, ak. soch.
dizajnér, Nitra

Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
dizajnér, Bratislava

Mgr. art. Andrej Krátky
grafický dizajnér, Bratislava

Prof. Michal Stefanowski
dizajnér , Beda, PL

Mgr. art. Monika Bajlová
grafická dizajnérka, Bratislava

Mgr. art. Pavel Masopust, ArtD.
dizajnér, Bratislava

Mgr. art. Pavol Rozložník
grafický dizajnér, Bratislava

Mgr. Mária Rišková
teoretička dizajnu, Bratislava

Ing. Peter Pacek
riaditeľ Sekcie národných a medzinárodných programov
NADSME, Bratislava

 

RNDr. Margita Michlíková
Tajomníčka poroty NCD