Aktivity
Pocta príboru

Študentská súťaž a výstava k päťdesiatinám príboru Brusel Príbor Jána Čalovku

Trvanie výstavy: 13. november – 31. december 2008

Vernisáž: 12. 11. 2008 (streda) o 18,00

Slovenské centrum dizajnu pripravilo výstavu Pocta príboru, ktorá predstavuje výsledky dizajnérskej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásenej k päťdesiatinám príboru Brusel. Príbor Brusel navrhol v roku 1958 dizajnér Ján Čalovka vo fabrike Sandrik, Hodruša-Hámre, a je to jediný slovenský výrobok, ktorý sa vyrába nepretržite už 50 rokov. 
Súťaž bola vyhlásená na pripomenutie si tohto unikátu a ocenenie autora dizajnu Jána Čalovku. SCD spolupracovalo pri organizovaní súťaže s firmou Berndorf Sandrik, nástupcom pôvodného výrobcu Sandrik a Súkromnou strednou umeleckou školou v Hodruši-Hámroch, ktorá sa hlási k tradícii niekdajšieho Sandriku a zručnosti jeho majstrov s pracovaní kovov.

O súťaži
Súťaž bola vypísaná v januári 2008 a zúčastnilo sa na nej 63 študentov z 9 stredných škôl s výučbou dizajnu a troch vysokých škôl.
Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: A – Príbor ako súčasť stolovania a B - Voľné stvárnenie témy príbor.
Päť členná porota v zložení Ing. Štefan Janček – riaditeľ Berndorf Sandrik, Roman Ficek, dizajnér, Tono Bendis, dizajnér, Ľubica Pavlovičová – redaktorka Designum a Katarína Hubová, riaditeľka SCD, hodnotila osobitne práce stredoškolských študentov a zvlášť práce študentov vysokých škôl.Porota udelila šesť cien a štyri pochvaly. Najvyššie ocenenie získal Ján Michalisko, študent bratislavskej VŠVU, ateliér Kov a šperk. Porota o cenila jeho nápad dekorovať príbor odtlačkami prstov, ktoré boli povýšené na výtvarný prvok a dávajú príboru osobný charakter. Spojenie funkčného a estetického hľadiska dáva dobré možnosti využiť návrh pre sériovú výrobu. Cenou pre tento najlepší návrh je realizácia prototypu príboru vo firme Berndorf Sandrik v Hodruši-Hámroch za účasti autora, ktorá bude prebiehať koncom roka 2008.
 
O výstave
Výstava predstaví všetkých účastníkov súťaže. Časť študentov riešila príbor ako funkčný predmet so snahou o estetické ozvláštnenie. Väčšina týchto návrhov nie je v definitívnom materiáli vzhľadom na náročnosť technológie výroby. Výnimkou sú návrhy zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, ktorá vďaka úzkej spolupráci s firmou Berndorf Sandrik dostala možnosť realizovať svoje návrhy. Študenti riešili úlohu neformálne a kreatívne, s humorom a zveličením, pričom použili rôzne materiály a techniky.  

Okrem výsledkov súťaže je na výstave pripravená aj kolekcia najlepších príborov a stolovacieho riadu dizajnéra Jána Čalovku z rokov 1958 – 1972, ktoré vznikli ako návrhy na sériovú výrobu pre Sandrik alebo ako unikátne originály. Vystavená kolekcia pozostáva z vyše 30 typov rôznych príborov a vyše 20 mís, nádob, kanvičiek a svietnikov. Kolekcia príborov je zapožičaná z osobného archívu dizajnéra a čiastočne z depozitu Slovenskej národnej galérie.

K výstave bol vydaný 40-stranový katalóg, kde sa predstavujú všetky zúčastnené návrhy, príbor Brusel a jeho autor Ján Čalovka. Grafické riešenie katalógu pripravila Zuzana Chmelová, autorom architektonického riešenia výstavy je Tomáš Tokarčík.

Výsledky
Katalóg